donderdag 22 december 2016

Kerstviering

Beste ouders,

Vanavond bent u van harte welkom in de Grote Kerk van Elst (St. Maartenstraat) voor het kerstfeest van groep 3 t/m 8. We starten om 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur. Voor de kinderen zijn banken voorin de kerk gereserveerd. De ouders zitten erachter. De kinderen hoeven niet eerder naar de kerk te komen, als ze zich niet hoeven omkleden. Voor de jongste kinderen (peuters, kleuters) is de viering minder geschikt, omdat ze toch een uur stil moeten zitten. Onze kleuters hebben morgen het kerstfeest om 9.30 uur op school. Graag tot vanavond.

Groet,
Linda Visser 

Nieuwe leerkracht

Beste ouders,

Ik ben heel erg blij u te kunnen melden dat we een meer dan waardig vervanger hebben gevonden voor Wicher. Haar naam is Suzanne Horck-van Hal. Wellicht komt die naam u bekend voor. Zij is de moeder van Tijn in de groep van de Kikkervriendjes. Na de vakantie zal zij op maandag, dinsdag en woensdag op school te vinden zijn.

Mocht ik u niet meer zien of spreken, alvast fijne dagen toegewenst.

Groet,
Roland Stoffelen

donderdag 15 december 2016

Laatste schooldag van dit jaar

Beste ouders,

Volgende week vrijdag is alweer de laatste schooldag van 2016. Alle kinderen zijn dan om 12.00 uit en begint de welverdiende vakantie. De start van de dag verschilt wel per groep.

Groep 1 t/m 4 begint om 9.30. We zijn vanaf 8.30 open voor het geval er opvangproblemen zijn.

Groep 5 t/m 8 begint om 8.30. Graag 5 minuten eerder verzamelen zodat we meteen naar de schaatsbaan in het dorp kunnen.

Voor het geval ik u niet meer tref, alvast fijne feestdagen.

Groet,
Roland Stoffelen

woensdag 7 december 2016

Wicher verlaat onze school

Beste ouders,

Na 10 jaar gaat Wicher een andere weg inslaan. Dat is voor hem natuurlijk fantastisch, maar voor ons een kleine ramp. Hij is de afgelopen jaren heel belangrijk geweest voor onze school en stond aan de wieg van vele ontwikkelingen. Nogmaals het zij hem van harte gegund. Hij heeft de (onderwijs)wereld aan zijn voeten als jonge vent met ervaring in het onderwijs.

Door de snelheid van zijn beslissing om al per 1 januari de Wegwijzer te verlaten zijn wij razendsnel op zoek gegaan naar een geschikte vervanger. De vacature is uitgezet en kandidaten kunnen reageren tot 19 december. In de laatste week hebben we de gesprekken gepland en hopen we nog voor het einde van dit jaar een kei van een leerkracht aan te trekken. We houden u hiervan op de hoogte.

Wicher wil graag low profile afscheid nemen van u en de kinderen. Het enige formele moment zal de vrijdag voor de vakantie rond de klok van 12 uur zijn. Dan is er de gelegenheid om de laatste handjes te schudden. Tot die tijd is het natuurlijk leuk om even een babbeltje met hem te maken of zo.

Hieronder legt Wicher uit hoe het zo gekomen is.

Groet,
Roland Stoffelen


7-12-2017

Beste ouders,


Na precies 10 jaar werkzaam te zijn geweest op de Wegwijzer heb ik besloten een nieuw avontuur aan te willen gaan.  Hoewel ik het ontzettend naar mijn zin heb op de Wegwijzer, en hier zeker nog niet uitgeleerd ben, wil ik mij bezig gaan houden met andere werkzaamheden en tegelijkertijd kennis gaan maken met andere scholen en onderwijsvormen. Deze knoop heb ik onlangs doorgehakt en heb bij Roland aangegeven de Wegwijzer per 1-1-2017 te gaan verlaten.


Voor mij begon het in januari 2007, tijdens een stage op de Wegwijzer. Een schoolkamp, een onderzoeksstage, een betaalde lio, invalbeurten, groep 5/6,5,8,8,5,6,5; ineens ben ik 10 jaar verder. Het is een ontzettend warme jas, die Wegwijzer. Ik heb er ontzettend veel mogen leren en dat doe ik nog elke dag. Toch zou ik een aantal zaken die voor mij onlangs samenkwamen graag met jullie willen delen, om hopelijk inzicht te geven in waarom ik juist nu die beslissing neem:

Een heel concreet iets dat nu speelt is dat mijn vrouw, Karlijn, per januari een interessante baan heeft aangeboden gekregen. Bij het aannemen van die baan zullen haar werkzaamheden deels versnipperd raken over de week.  Als gezin hechten we veel waarde aan het zelf vervullen van de ‘opvang’ van onze twee jonge kinderen. Karlijn en ik delen samen die zorg. De flexibiliteit voor haar aanstaande baan, die dus al spoedig start,  vraagt dus ook een flexibiliteit voor mij, als papa. Werken in de invalpoule zou ons de mogelijkheid geven om Karlijns nieuwe baan en de zorg voor Neele en Benja mogelijk te maken.

De verschillende invalpoules, die op dit moment heel graag nieuwe mensen willen hebben,  geven tegelijkertijd mij de kans om veel soorten scholen te zien. Veel soorten onderwijsvormen te mogen ervaren. De invalpoules geven ook de mogelijkheid je te laten zien als leerkracht  en maken een pad naar nieuwe gesprekken/vervangingen en geven misschien op de langere termijn weer een kans op een vaste aanstelling.  Ook banen in de schil rond het basisonderwijs lijken mij interessant. Een concreet gesprek daarover loopt;  ik zou het invallen zeker ook willen benutten om ruimte te creëren voor deze oriëntatie. Na 10 jaar op dezelfde school les te hebben gegeven lijkt het mij goed om deze sprong in het diepe te wagen.


Helaas zijn dit soort momenten maar zeer zelden in het midden van een zomervakantie. 
Ik verlaat namelijk een groep en ben me daar zeer bewust van. Ik zal de kinderen en mijn gewaardeerde collega’s dan ook zeer gaan missen. Toch hoop ik dat ik middels deze brief inzicht heb kunnen geven in mijn overwegingen.


Met vriendelijke groet


Wicher van der Wielen

dinsdag 6 december 2016

Kerstdoel

Ook dit jaar willen we in de decembermaand aandacht besteden aan een speciaal doel. We hebben gekozen voor een kleinschalig project in Indonesië, dat deel uitmaakt van de Stichting Kasih Bunda
Stichting Kasih Bunda is opgericht door enkele Nederlandse adoptie ouders. 

De stichting steunt het werk van in Jakarta gevestigde stichtingen met een sociaal doel. Doordat adoptie vanuit Indonesië niet meer mogelijk was, is de stichting zich tot doel gaan stellen om kinderen die geen thuis hebben toch een thuis en een opleiding te bieden. Dit wordt vooral gesteund door financiële adopties en sponsoring. Zo zijn er door heel Indonesië diverse projecten ontstaan die de stichting financieel bij staat.

Het project waar nu de bijdrage voor gevraagd wordt is Project Atambua. Atambua ligt op het eiland Timor (Indonesië). Daar staat een klooster, dat geleid wordt door 5 nonnen, die 200 gezinnen helpen en begeleiden. Vanuit Kasih Bunda is een bezoek gebracht aan het klooster en geconstateerd dat een aantal dingen zoals water, voedsel, medicijnen en elektriciteit niet of weinig aanwezig waren in de omgeving. Vanuit het klooster proberen ze hier wat aan te doen. Bovendien wil men graag de volgende zaken regelen:
 • In één klein dorpje wil men zonnepanelen plaatsen met daaraan drie  lampen voor elk huisje, want  als er voldoende zon is heeft men geen brandstof voor aggregaten nodig.
 • Ook wil men zorgen dat in 2017 40 kinderen naar de middelbare school kunnen .
 • Bij de kleuterschool staat een speeltuin, die men graag wil opknappen en uitbreiden.

  Dat zijn natuurlijk heel veel wensen, maar heel veel mensen krijgen zo een beter en veiliger bestaan.

dinsdag 29 november 2016

Nieuwe leerkracht instroomgroep

Beste ouders,

Zoals eerder aangekondigd zou de nieuwe collega voor de instroomgroep zich nog aan u voorstellen:

Mijn naam is Luna Heslop. Ik ben 28 jaar oud en woon samen met mijn man in Beuningen.
In mijn vrije tijd houd ik ervan om creatief bezig te zijn, te lezen en leuke dingen te doen met vrienden.

Ik heb ervaring in verschillende groepen. Vanaf januari 2017 sta ik 5 dagen voor de nieuwe instroomgroep. Hier heb ik veel zin in! Mijn affiniteit met kleuters is groot. Hun onbevangenheid en spontaniteit… ik vind het geweldig! 


Bericht van de MR

Beste ouders,

De MR komt op woensdag 7 december bij elkaar.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
 • CITO toets resultaten
 • Uitkomst ronde tafelgesprekken met ouders
 • Huisvesting 
 • Passend onderwijs
 • Kerstviering
 • Personele bezetting pauzes
 • Begroting
 • Verkeerssituatie rond school
Mocht je de vergadering willen bijwonen dan kan dat. We starten om 20:00 in de lerarenkamer. Graag even een berichtje van te voren. Heb je een vraag of opmerking laat het ons weten via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.

Marjan, Simone, Simone, Anke, Tineke en Janneke

donderdag 17 november 2016

Instroomgroep

Beste ouders,

Zoals inmiddels bekend starten we in januari een vierde kleutergroep op. Dit vanwege het alsmaar toenemende leerlingaantal. De afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met kandidaten die gesolliciteerd hebben naar de functie van leerkracht groep 1 en hebben we een geschikte leerkracht gevonden. Haar naam is Luna Heslop. Zij zal zich op korte termijn aan u voorstellen. Nog deze maand zal ze al regelmatig in school zijn om kennis te maken en zal ze zich ook gaan bezig houden met de inrichting van het lokaal.

Groet,
Roland Stoffelen

dinsdag 1 november 2016
Oudergesprekken

Beste ouders,

Woensdag 9 en maandag 14 november staan de oudergesprekken gepland. U kunt zich weer inschrijven via www.schoolgesprek.nl. De tijden zijn:

Woensdag 9 november van 13.00 - 15.30
Maandag 14 november van 17.30 - 20.30

U kunt zich daadwerkelijk inschrijven vanaf woensdag a.s. vanaf 14.00.

Groet,
Roland Stoffelen

maandag 17 oktober 2016

Bericht van de Oudercommissie

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 In maart jl. is er vanuit de Oudercommissie een brief verzonden aangaande de vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2016.
Verreweg het grootste gedeelte van de ouders heeft reeds de vrijwillige ouderbijdrage voldaan, waarvoor onze dank. 

De herinneringsbrief welke in september jl. op de info blog is geplaatst, was niet expliciet gericht aan de ouders die de vrijwillige bijdrage reeds hadden voldaan.
Hierover is bij enkele ouders verwarring ontstaan daar het niet voor eenieder duidelijk was dat de bijdrage betrekking had op het kalenderjaar (in plaats van het schooljaar).

De herinneringsbrief had als uitgangspunt om de ouders die de bijdrage nog niet hadden voldaan voor het jaar 2016, erop te wijzen dat zij de mogelijkheid hadden om tot 31 december aanstaande de bijdrage te kunnen voldoen.
De vrijwillige ouderbijdrage is zeer wenselijk daar wij als oudercommissie ernaar streven om het niveau van uitstapjes, vieringen en versieringen voor onze kinderen op hetzelfde niveau te kunnen continueren.

Ten slotte willen wij graag aangeven dat ouders van instromende kinderen (na zomervakantie in Groep 1/2) slechts de helft van de gewenste vrijwillige ouderbijdrage verzocht wordt te voldoen, zijnde € 8,50 in plaats van € 17,00 (het jaarbedrag).

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de ouderbijdrage voor 31 december 2016 over te maken naar bankrekeningnummer:


IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC De Wegwijzer,
onder vermelding van: Ouderbijdrage 2016+ naam en groep van uw kind(eren).


Mede dankzij uw bijdrage hopen we straks terug te kunnen kijken op een leerzaam jaar vol plezier en gezelligheid.


Bij voorbaat dank namens de leerlingen en leerkrachten van de Wegwijzer!


Met vriendelijke groet,

Rachida Stroet-Laghlide
Penningmeester oudercommissie de Wegwijzer

dinsdag 11 oktober 2016

Bericht van de MR

Beste Ouders,

Dit is een bericht vanuit de Medezeggenschapsraad. Tijdens de infoavond op dinsdagavond 4 oktober hebben wij de huidige bezetting van de MR aan jullie voorgesteld. U kunt de namen en gezichten van de MR vinden op de pagina in het menu onder Ouders / Medezeggenschapsraad: http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx Ook hebben we tijdens de infoavond uiteengezet wat jullie het komende jaar van ons kunnen verwachten:

Heb je zelf een vraag of opmerking over schoolse zaken
Heb je een vraag over wat de medezeggenschapsraad kan betekenen voor ouders en leerlingen, neem dan gerust contact met ons op via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl

Vergadering bijwonen of agendapunten aandragen
We vergaderen dit jaar 5 keer:  op  12 oktober, 7 december, 22 februari, 19 april, 28 juni. Mocht je aanwezig willen zijn bij de vergadering dan kan dat. We vergaderen in de lerarenkamer vanaf 20:00 uur. De agenda van de vergadering verspreiden we via deze blog, meestal 2 weken van te voren. Helaas zijn we voor de komende vergadering laat met het verspreiden van de agenda, onze excuses daarvoor. Mocht je vragen hebben over agendapunten of ons input willen aanleveren voor de vergadering mail ons dan via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl  en we nemen contact op over het onderwerp.

Verslag vergaderingen
Vanaf aankomende vergadering zullen we een kort verslagje publiceren via deze weblog. Op deze manier willen we jullie op de hoogte houden van de onderwerpen die behandeld worden in de MR.

Ronde-tafel-gesprek 8 en 9 november
Op dinsdagavond 8 en woensdagavond 9 november organiseren we een ronde tafel waaraan we met een groep van maximaal 8 personen zullen we peilen wat er speelt bij ouders. Je bent van harte welkom op een van de avonden. Als je wilt deelnemen mail dan je naam en de avond waarop je wilt deelnemen naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl

Thema-avond
Eind maart hebben we vanuit de MR een thema-avond georganiseerd over het onderwerp Kinderen veilig online en Mediawijsheid. Deze avond werd door het team en door ouders positief gewaardeerd. Daarom willen we ook dit jaar een thema-avond organiseren. U krijgt hiervoor in januari een uitnodiging.

Agendapunten MR-vergadering 12 oktober 2016


Schoolse zaken
- Jaarplan school 2015-2016 (incl. evaluatie doelen)
- Jaarplan school 2015-2016
- Schoolgids 2016-2017
- Vervanging tijdens zwangerschapsverlof Janneke
- Huisvesting
- Communicatie beleid schoolreisje
- Communicatie academische basisschool
- Passend onderwijs (hoeveel kinderen krijgen extra zorg, hoe loopt dat?)
- Communicatie over wel of geen continurooster in de toekomst
- Weblog (klachten over functioneren automatische alert)
- Kerstviering (vragen over programma en capaciteit viering in de kerk)
- Cultuurmiddag
- Personele bezetting pauzes
- Nieuw methode groep 1/2

MR-zaken
- Stand van zaken verkeersituatie rond school (nog veel vragen en klachten over de maatregelen)
- MR jaarverslag 2015-2016
- Handleiding MR
- Jaarplan 2015/2016 opstellen
- Vaste thema’s MR vaststellen ( incl thema avond)
- Ronde tafelgesprekken met ouders (8 en 9 nov)
- Leerlingen - en ouderenquête
- Vervanging Janneke in de MR tijdens haar verlof
- MR reglement Stichting Trivium
- MR cursus
- GMR
- Oudercommissie
- Rondvraag

vrijdag 7 oktober 2016

Verkeersveiligheid

Beste ouders,

Als Wegwijzer participeren we in een werkgroep Verkeersveiligheid rondom ons gebouw. Deze werkgroep geeft af en toe een infobrief mee. Zie hieronder.

Groet,
Roland Stoffelenmaandag 3 oktober 2016

Ouderbijdrage

Beste ouders,

Er is kennelijk wat verwarring over de ouderbijdrage. De Oudercommissie pakt dit op en er komt een nieuw bericht dat ook weer hier zal worden gepubliceerd.

Excuses voor het ongemak.

Groet,
Roland Stoffelen

donderdag 29 september 2016

Ouderbijdrage 2016


Herinnering ouderbijdrage kalenderjaar 2016
Elst, september 2016


Aan de ouders/verzorgers,

Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt vandaar deze herinnering!

Elk kind brengt minimaal acht jaar van zijn jeugd door op de basisschool. Naast de gewone lessen op school vinden er nog tal van andere activiteiten en festiviteiten plaats. Dit gebeurt met inzet van de oudercommissie.

U begrijpt dat de oudercommissie niet kan functioneren zonder voldoende financiële middelen. Activiteiten als excursies, kerstboekjes, paasmaaltijd en sinterklaasviering  worden door de oudercommissie bekostigd.

Dat is niet mogelijk zonder een financiële bijdrage van uw kant. Jaarlijks krijgt u daarom een verzoek om een (vrijwillige) bijdrage te betalen.

De oudercommissie heeft voor kalenderjaar 2016 de bijdrage vastgesteld op: € 17,00 per leerling.
Als uw kind in of na september 2016 is begonnen, bedraagt de ouderbijdrage € 8,50.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de ouderbijdrage voor 31 oktober 2016 over te maken naar bankrekeningnummer:


IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC De Wegwijzer,
Onder vermelding van: Ouderbijdrage 2016 + naam en groep van uw kind(eren).


Mede dankzij uw bijdrage hopen we straks terug te kunnen kijken op een leerzaam jaar vol plezier en gezelligheid. Indien u de bijdrage inmiddels heeft overgemaakt, kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen
Bij voorbaat dank namens de leerlingen en leerkrachten van de Wegwijzer!


Met vriendelijke groet,

Rachida Stroet-Laghlide
Penningmeester oudercommissie de Wegwijzer

r.laghlide@chello.nl

Jaarverslag OC

Oudercommissie PCB De Wegwijzer

Jaarverslag 2015-2016

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Oudercommissie (OC) van De Wegwijzer over het seizoen 2015/2016. In dit verslag staat uitgewerkt hoe de OC te werk is gegaan, wat tijdens het verslagjaar allemaal is gebeurd.
Het doel van dit verslag is alle ouders goed te informeren over het werk van hun OC. Tevens fungeert de oudercommissie als klankbord namens ouders van leerlingen van de Wegwijzer en behartigt tevens de belangen van de leerlingen. Ons doel is dan ook in gesprek komen en blijven met de ouders en de schoolleiding over het behartigen van belangen van de leerlingen tijdens het verblijf op de school.

Decoratie
Elk jaar wordt de school en het Atrium versierd en de ramen beschilderd met mooie en creatieve ideeën. Deze worden waar nodig aangepast aan het thema of seizoen.

Sinterklaasfeest
Jaarlijks wordt het thema bepaald aan de hand van het Sinterklaasjournaal met eventueel eigen inbreng van het schoolteam. De Sintcommissie zorgde  voor de uitvoering.
Dit jaar is de Sint samen met zijn pieten feestelijk onthaald op het schoolplein. De Sint en zijn pieten gingen onder begeleiding van een tweetal OC-leden de klassen rond. De kinderen kregen allemaal een cadeau op de dag zelf. Ook hebben ze schoentje mogen zetten waar ze een schoencadeau en pepernoten in kregen.

Kerstviering
Het kerstfeest van groep 3 tot en met 8 is in de Grote Kerk gevierd en er is een kerstmusical opgevoerd.
Het kleuterkerstfeest is goed verlopen. Bij het kleuterkerstfeest heeft de OC chocolademelk, limonade en kerstkransjes uitgedeeld. Ook dit jaar zijn er kerstboeken en een mandarijnen uitgedeeld aan de kinderen.

Paasmaaltijd
De paascommissie heeft dit schooljaar weer de paasmaaltijd verzorgd voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Alle groepen kregen een krat met o.a. broodjes, diverse beleg, gekookt ei en drinken. De lijst waarop men de hoeveelheden per klas kan aangeven is aangepast. Dit komt ten goede van de inkooplijst en de inkoopcommissie kan gerichter boodschappen doen.

Spelenavond
Op 24 juni 2016 is de spelenavond georganiseerd. Het thema van deze avond was "Boerderij". Er zijn een aantal spellen gehuurd en er was een luchtkussen. De kinderen konden zich laten schminken, een ijsje eten en tal van andere lekkernijen kopen die gemaakt zijn door een aantal bakouders.

Koffie en thee schenken
Gedurende het schooljaar belegt de school diverse bijeenkomsten voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten verzorgt de OC de koffie en thee. Afgelopen jaar was dit bij de algemene informatieavond/jaarvergadering OC, afscheid groep 8 en de voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar ongewijzigd gebleven. De ouderbijdragen wordt o.a. gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren, zodat onze leerlingen later met veel plezier kunnen terugkijken op hun schooltijd op De Wegwijzer. Voorbeelden zijn het sinterklaasfeest, de kerstviering, de aanschaf van de kerstboeken, de paasmaaltijd, de musical voor groep 8 en excursies. Voor een aantal activiteiten zijn er materialen aangeschaft. Te weten: afstudeer caps en rode loper voor het afscheid van groep 8. En er is een vlag met het logo van de school aangeschaft. Deze zal gehesen worden tijdens verschillende activiteiten van school en de OC.

Bezetting Oudercommissie
Dit jaar nemen Carla, Otter, Wing-Hung de Gijssel, Liset Janssen, Dorothé Rorijs en Chantall Hulsteijn afscheid van de OC.
Er is tijdens de Spelenavond en daarna intensief geworven naar nieuwe leden. En dit met succes! We hebben zoals het er nu naar uitziet 7 nieuwe leden. Hanneke Leenders en Mellanie Spreeuwers zullen tijdelijk samen de functie van Voorzitter op zich nemen. Na een half jaar zal Mellanie Spreeuwers de functie van voorzitter verder voortzetten.Bezetting Oudercommissie komend schooljaar:

Namens de ouders:

- Hanneke Leenders                           Voorzitter
- Rachida Stroet- Laghlide                 Penningmeester
- Ruth van Beuningen                        lid
- Jacqueline Uspessij-Bakkum          lid
- Esmeralda Luijmes                           lid
- Helma van Wolveren                       lid

Namens het team:

- Marian Peters                                   lid namens het team

Afgetreden leden:

- Carla Otter                                       voorzitter
- Chantal Hulsteijn                              lid
- Wing-Hung de Gijsel-Lu                  penningmeester
- Dorothé Rorijs                                  lid namens het team
- Liset Janssen                                     lid

Nieuwe leden:

Nieke van Lin                                       Secretaris            
Conchita Hagelen                               lid
Mellanie Spreeuwers                        Voorzitter
Anne-Marie Berns                              lid
Imelda Hutten                                     lid          
Brenda Franken                                  lid
Karin van Essen                                   lid namens het team

Oudercommissie De Wegwijzer


Realisatie 2015


Activiteit
Begroot
Werkelijke kosten
Pasen
€ 450,00
€ 435,61
Groep 8
€ 150,00
€ 125,07
Spelenavond
€ 250,00
-€ 234,35
Jaarvergadering
€ 75,00
€ 15,00
Sinterklaas
€ 1.300,00
€ 1.242,87
Kerst
€ 2.000,00
€ 1.960,25
Diversen
€ 150,00
€ 70,83
Bankkosten
€ 120,00
€ 116,63
Totaal
€ 4.495,00
€ 3.731,91


 Begroting 2016Activiteit
Begroot

Pasen
€ 450,00

Groep 8
€ 150,00

Spelenavond
€ 250,00

Jaarvergadering
€ 75,00

Sinterklaas
€ 1.300,00

Kerst
€ 2.000,00

Diversen
€ 100,00

Bankkosten
€ 120,00

Totaal
€ 4.445,00

Ouderbijdrage 2015

Begroot
Ontvangen
Totaal
€ 3.884,50
€ 3.988,00
Ouderbijdrage 2016

Aantal leerlingen
Begroot
groep 1 tm 7
234
€ 3.978,00
aantal groep 8
29
€ 246,50
Totaal  begroot
€ 4.224,50
Totaal ontvangen tm augustus 2016
€ 3.975,501-1-2015
31-12-2015
saldo bankrekening
€ 3.449,77
€ 2.865,15


dinsdag 20 september 2016

Schoolfotograaf

Donderdag aanstaande komt zoals gezegd de schoolfotograaf. Naast de foto's van de kinderen die bij ons op school zitten kunnen ze ook samen met broer of zus die niet bij ons op school zitten op de foto. Deze foto's worden gemaakt vanaf 14.30u.

woensdag 7 september 2016

Activiteiten

We zijn nog druk doende om de jaarkalender met daarin alle activiteiten mooi op te maken zodat deze op de website geplaatst kan worden. Tot dat moment daar is, hierbij een kattebelletje voor enkele activiteiten die er op korte termijn aan zitten te komen.


 • Donderdag 22 september komt de schoolfotograaf.
 • Dinsdag 4 oktober vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
 • Donderdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Daarbij hoort een kijkavond die gepland is op 20 oktober.

dinsdag 6 september 2016

Jumbo Spaaractie

Beste ouders,

Nog even een reminder.Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten.

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

vrijdag 2 september 2016

Back to school party

Vanmiddag is het zover! Met z'n allen onder het genot van een hapje en een drankje de start van het schooljaar vieren.

See you this afternoon!woensdag 31 augustus 2016

Inschrijftijd oudergesprek

Beste ouders,

Vanaf vanmiddag 17.00u kunt u inschrijven voor de oudergesprekken via het bekende Schoolgesprek.nl. Mochten er problemen zijn met plannen, loop dan even bij de leerkracht van uw kind binnen.
Groet,
Roland Stoffelen

dinsdag 30 augustus 2016

Oudergesprekken

Beste ouders,

In een eerder infoblog heb ik u een en ander verteld over de overdracht van de kinderen naar de nieuwe groep. We proberen die overdracht van uw kind(eren) zo "warm" mogelijk te laten verlopen, zodat de nieuwe leerkrachten vanaf dag 1 van het schooljaar weten wie zij in de klas krijgen. Die overdracht bestaat voornamelijk uit een didactisch en pedagogisch deel. Daarnaast willen de leerkrachten ook graag weten hoe u naar uw kind kijkt, zodat we nog beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Om dit mogelijk te maken, organiseren we een extra gesprek al meteen aan het begin van het schooljaar. Deze gesprekken zijn facultatief en zullen weer middels Schoolgesprek.nl gepland kunnen gaan worden en vinden plaats in de week van 12 t/m 16 september (in tegenstelling tot het eerdere bericht hebben we toch besloten 1 week op te schuiven) van het schooljaar. De inschrijftijden zijn dan:

Maandag 12/9 van 15.00-16.30

Dinsdag 13/9 van 15.00-16.30
Woensdag 14/9 van 13.00-15.00
Donderdag 15/9 van 15.00-16.30
Vrijdag 16/9 van 13.00-15.00 voor de groepen 1 t/m 4 en 15.00-16.30 voor 5 t/m 8

Nogmaals de gesprekken zijn facultatief, maar we hopen dat u er gebruik van maakt