donderdag 29 september 2016

Ouderbijdrage 2016


Herinnering ouderbijdrage kalenderjaar 2016
Elst, september 2016


Aan de ouders/verzorgers,

Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt vandaar deze herinnering!

Elk kind brengt minimaal acht jaar van zijn jeugd door op de basisschool. Naast de gewone lessen op school vinden er nog tal van andere activiteiten en festiviteiten plaats. Dit gebeurt met inzet van de oudercommissie.

U begrijpt dat de oudercommissie niet kan functioneren zonder voldoende financiële middelen. Activiteiten als excursies, kerstboekjes, paasmaaltijd en sinterklaasviering  worden door de oudercommissie bekostigd.

Dat is niet mogelijk zonder een financiële bijdrage van uw kant. Jaarlijks krijgt u daarom een verzoek om een (vrijwillige) bijdrage te betalen.

De oudercommissie heeft voor kalenderjaar 2016 de bijdrage vastgesteld op: € 17,00 per leerling.
Als uw kind in of na september 2016 is begonnen, bedraagt de ouderbijdrage € 8,50.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de ouderbijdrage voor 31 oktober 2016 over te maken naar bankrekeningnummer:


IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC De Wegwijzer,
Onder vermelding van: Ouderbijdrage 2016 + naam en groep van uw kind(eren).


Mede dankzij uw bijdrage hopen we straks terug te kunnen kijken op een leerzaam jaar vol plezier en gezelligheid. Indien u de bijdrage inmiddels heeft overgemaakt, kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen
Bij voorbaat dank namens de leerlingen en leerkrachten van de Wegwijzer!


Met vriendelijke groet,

Rachida Stroet-Laghlide
Penningmeester oudercommissie de Wegwijzer

r.laghlide@chello.nl

Jaarverslag OC

Oudercommissie PCB De Wegwijzer

Jaarverslag 2015-2016

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Oudercommissie (OC) van De Wegwijzer over het seizoen 2015/2016. In dit verslag staat uitgewerkt hoe de OC te werk is gegaan, wat tijdens het verslagjaar allemaal is gebeurd.
Het doel van dit verslag is alle ouders goed te informeren over het werk van hun OC. Tevens fungeert de oudercommissie als klankbord namens ouders van leerlingen van de Wegwijzer en behartigt tevens de belangen van de leerlingen. Ons doel is dan ook in gesprek komen en blijven met de ouders en de schoolleiding over het behartigen van belangen van de leerlingen tijdens het verblijf op de school.

Decoratie
Elk jaar wordt de school en het Atrium versierd en de ramen beschilderd met mooie en creatieve ideeën. Deze worden waar nodig aangepast aan het thema of seizoen.

Sinterklaasfeest
Jaarlijks wordt het thema bepaald aan de hand van het Sinterklaasjournaal met eventueel eigen inbreng van het schoolteam. De Sintcommissie zorgde  voor de uitvoering.
Dit jaar is de Sint samen met zijn pieten feestelijk onthaald op het schoolplein. De Sint en zijn pieten gingen onder begeleiding van een tweetal OC-leden de klassen rond. De kinderen kregen allemaal een cadeau op de dag zelf. Ook hebben ze schoentje mogen zetten waar ze een schoencadeau en pepernoten in kregen.

Kerstviering
Het kerstfeest van groep 3 tot en met 8 is in de Grote Kerk gevierd en er is een kerstmusical opgevoerd.
Het kleuterkerstfeest is goed verlopen. Bij het kleuterkerstfeest heeft de OC chocolademelk, limonade en kerstkransjes uitgedeeld. Ook dit jaar zijn er kerstboeken en een mandarijnen uitgedeeld aan de kinderen.

Paasmaaltijd
De paascommissie heeft dit schooljaar weer de paasmaaltijd verzorgd voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Alle groepen kregen een krat met o.a. broodjes, diverse beleg, gekookt ei en drinken. De lijst waarop men de hoeveelheden per klas kan aangeven is aangepast. Dit komt ten goede van de inkooplijst en de inkoopcommissie kan gerichter boodschappen doen.

Spelenavond
Op 24 juni 2016 is de spelenavond georganiseerd. Het thema van deze avond was "Boerderij". Er zijn een aantal spellen gehuurd en er was een luchtkussen. De kinderen konden zich laten schminken, een ijsje eten en tal van andere lekkernijen kopen die gemaakt zijn door een aantal bakouders.

Koffie en thee schenken
Gedurende het schooljaar belegt de school diverse bijeenkomsten voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten verzorgt de OC de koffie en thee. Afgelopen jaar was dit bij de algemene informatieavond/jaarvergadering OC, afscheid groep 8 en de voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar ongewijzigd gebleven. De ouderbijdragen wordt o.a. gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren, zodat onze leerlingen later met veel plezier kunnen terugkijken op hun schooltijd op De Wegwijzer. Voorbeelden zijn het sinterklaasfeest, de kerstviering, de aanschaf van de kerstboeken, de paasmaaltijd, de musical voor groep 8 en excursies. Voor een aantal activiteiten zijn er materialen aangeschaft. Te weten: afstudeer caps en rode loper voor het afscheid van groep 8. En er is een vlag met het logo van de school aangeschaft. Deze zal gehesen worden tijdens verschillende activiteiten van school en de OC.

Bezetting Oudercommissie
Dit jaar nemen Carla, Otter, Wing-Hung de Gijssel, Liset Janssen, Dorothé Rorijs en Chantall Hulsteijn afscheid van de OC.
Er is tijdens de Spelenavond en daarna intensief geworven naar nieuwe leden. En dit met succes! We hebben zoals het er nu naar uitziet 7 nieuwe leden. Hanneke Leenders en Mellanie Spreeuwers zullen tijdelijk samen de functie van Voorzitter op zich nemen. Na een half jaar zal Mellanie Spreeuwers de functie van voorzitter verder voortzetten.Bezetting Oudercommissie komend schooljaar:

Namens de ouders:

- Hanneke Leenders                           Voorzitter
- Rachida Stroet- Laghlide                 Penningmeester
- Ruth van Beuningen                        lid
- Jacqueline Uspessij-Bakkum          lid
- Esmeralda Luijmes                           lid
- Helma van Wolveren                       lid

Namens het team:

- Marian Peters                                   lid namens het team

Afgetreden leden:

- Carla Otter                                       voorzitter
- Chantal Hulsteijn                              lid
- Wing-Hung de Gijsel-Lu                  penningmeester
- Dorothé Rorijs                                  lid namens het team
- Liset Janssen                                     lid

Nieuwe leden:

Nieke van Lin                                       Secretaris            
Conchita Hagelen                               lid
Mellanie Spreeuwers                        Voorzitter
Anne-Marie Berns                              lid
Imelda Hutten                                     lid          
Brenda Franken                                  lid
Karin van Essen                                   lid namens het team

Oudercommissie De Wegwijzer


Realisatie 2015


Activiteit
Begroot
Werkelijke kosten
Pasen
€ 450,00
€ 435,61
Groep 8
€ 150,00
€ 125,07
Spelenavond
€ 250,00
-€ 234,35
Jaarvergadering
€ 75,00
€ 15,00
Sinterklaas
€ 1.300,00
€ 1.242,87
Kerst
€ 2.000,00
€ 1.960,25
Diversen
€ 150,00
€ 70,83
Bankkosten
€ 120,00
€ 116,63
Totaal
€ 4.495,00
€ 3.731,91


 Begroting 2016Activiteit
Begroot

Pasen
€ 450,00

Groep 8
€ 150,00

Spelenavond
€ 250,00

Jaarvergadering
€ 75,00

Sinterklaas
€ 1.300,00

Kerst
€ 2.000,00

Diversen
€ 100,00

Bankkosten
€ 120,00

Totaal
€ 4.445,00

Ouderbijdrage 2015

Begroot
Ontvangen
Totaal
€ 3.884,50
€ 3.988,00
Ouderbijdrage 2016

Aantal leerlingen
Begroot
groep 1 tm 7
234
€ 3.978,00
aantal groep 8
29
€ 246,50
Totaal  begroot
€ 4.224,50
Totaal ontvangen tm augustus 2016
€ 3.975,501-1-2015
31-12-2015
saldo bankrekening
€ 3.449,77
€ 2.865,15


dinsdag 20 september 2016

Schoolfotograaf

Donderdag aanstaande komt zoals gezegd de schoolfotograaf. Naast de foto's van de kinderen die bij ons op school zitten kunnen ze ook samen met broer of zus die niet bij ons op school zitten op de foto. Deze foto's worden gemaakt vanaf 14.30u.

woensdag 7 september 2016

Activiteiten

We zijn nog druk doende om de jaarkalender met daarin alle activiteiten mooi op te maken zodat deze op de website geplaatst kan worden. Tot dat moment daar is, hierbij een kattebelletje voor enkele activiteiten die er op korte termijn aan zitten te komen.


  • Donderdag 22 september komt de schoolfotograaf.
  • Dinsdag 4 oktober vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
  • Donderdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Daarbij hoort een kijkavond die gepland is op 20 oktober.

dinsdag 6 september 2016

Jumbo Spaaractie

Beste ouders,

Nog even een reminder.Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten.

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

vrijdag 2 september 2016

Back to school party

Vanmiddag is het zover! Met z'n allen onder het genot van een hapje en een drankje de start van het schooljaar vieren.

See you this afternoon!