vrijdag 22 september 2017

Oproep vanuit de oudercommissie

Oudercommissie zoekt nieuwe leden

In verband met het vertrek van een drietal leden zijn we op zoek naar twee of drie ouders die de oudercommissie willen versterken.
Het zou fijn zijn als een van de nieuwe leden de rol van penningmeester op zich wil nemen.

Wat houdt het in?
De Oudercommissie (OC) van de Wegwijzer organiseert jaarlijks in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en de jaarlijkse spelenavond. Ook zorgt de OC voor de aankleding van de school en de raamversieringen.
Aan het begin van elk schooljaar worden de taken verdeeld. Niet iedereen hoeft overal bij te helpen. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld bij twee activiteiten te ondersteunen.
De OC vergadert ongeveer 6 maal per jaar op maandagavond.
Daarnaast komt een deel van de commissieleden tussendoor bij elkaar voor de voorbereiding van specifieke activiteiten.

Heb je zin om de OC te komen versterken of wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Nieke van Lin, secretaris OC, via niekevanlin@hotmail.com.

dinsdag 29 augustus 2017

Andere klus

Beste ouders,

Op een van onze scholen, de Julianaschool in Heteren, is men er in het voorjaar niet in geslaagd om een goede opvolger te vinden voor de directeur die de school ging verlaten. In september wordt er een nieuwe sollicitatieprocedure opgestart en hoopt de school in januari wel de nieuwe directeur te kunnen verwelkomen. Tot die tijd worden de directietaken waargenomen door de bouwcoördinatoren en zal ik hen ondersteunen daar waar nodig. Praktisch betekent dit dat ik op dinsdag en donderdag in Heteren ben. Op die dagen wordt een deel van mijn taken waargenomen door onze bouwcoördinatoren Linda en Anke. Ook Gonneke neemt daar waar nodig taken over.

Het is even wennen en hier en daar zal vast wel eens even iets niet goed gaan. Het is gelukkig maar voor een betrekkelijk korte periode. Het keert allemaal weer ten goede.

maandag 28 augustus 2017

Weblogs

De weblogs zijn inmiddels weer benaderbaar via de website van school. Benadering via de app hopen we later deze week weer in orde te kunnen maken.

zondag 27 augustus 2017

We hebben er zin in!

Afgelopen week zijn alle leerkrachten weer druk in de weer geweest om alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe schooljaar. Lokalen zijn geschilderd en ingericht, de vloeren staan in de was en ook de nieuwe lokalen boven de Skar zijn klaar. Het ziet er allemaal picobello uit en we hebben er zin in!

Morgen starten ook de nieuwe juffen. Sylvia, Chantal en Mirjam. Ook zij staan in de startblokken. Christiene is natuurlijk met verlof. Ze verwacht een dezer dagen te bevallen.
Helaas is Marianne Baltussen, onze administratief medewerker, nog ziek. Ze werkt hard aan haar herstel en we hopen dat ze snel weer terug is.

Er zijn natuurlijk altijd zaken die nog niet lopen. Zo hebben we de meeste leerkrachten al wat op de weblogs gepost, alleen moeten die nog omgezet worden naar de nieuwe groep. Dat kan soms wat verwarrend zijn. In de loop van dit jaar stappen we over naar een soort blog binnen onze Wegwijzerapp en zijn deze problemen verleden tijd.

En dan is daar weer onze Back to Schoolparty. Dit jaar met een Frans tintje. Croissantje, stokbroodje, wafeltje, muziekje, terrasje, potje jeu de boules enz. Ook zouden we het leuk vinden als we een soort brocante marktje zouden kunnen organiseren. De kinderen die dat willen zouden dan op een kleedje hun spulletjes kunnen verkopen. Om een inschatting te kunnen maken, willen we in de loop van de week graag inventariseren wie dat zou willen.
Aan het einde van het schooljaar schreef ik al dat we wellicht een bijdrage gaan vragen vanwege de kosten die toch aanzienlijk zijn. Toch gaan we dat dit jaar niet doen. Wel willen we u de gelegenheid geven voor een vrijwillige bijdrage om zo de kosten toch iets te drukken.
Net als vorig jaar zal het feest op de eerste vrijdag in het nieuwe jaar plaatsvinden. Dus aanstaande vrijdag 1 september van 14.30 - 16.30. We hopen u allemaal weer te zien! Au Revoir.


woensdag 12 juli 2017

Laatste loodjes

Het zijn elk jaar weer een beetje gekke dagen zo aan het einde van het jaar. De kinderen en leerkrachten zijn echt aan vakantie toe. De batterij moet nodig opgeladen worden. Ook nemen we afscheid van de kinderen van groep 8 en dat brengt altijd weer een lach en een traan met zich mee.

Terugkijkend op dit schooljaar kunnen we zeggen dat het een enerverend jaar is geweest. De school maakt in leerlingaantallen een flinke groei door. Het is fijn dat ouders in de wijk ons weten te vinden. De andere kant is natuurlijk ook dat we, net als de twee andere scholen binnen dit gebouw, met ruimtegebrek te kampen hebben. Gelukkig kunnen we inpandig blijven en gaan we twee lokalen huren boven de Skar. We zijn momenteel druk doende om de ruimtes geschikt te maken voor het geven van onderwijs.
We moeten zo langzaam maar zeker wel na gaan denken over de maximale grootte van onze school. We willen graag de kwaliteit blijven bieden die we nu bieden en dat zou in het gedrang kunnen komen als we maar door blijven groeien. Best een lastig dilemma dus.

De groei van het leerlingenaantal brengt ook groei van het team met zich mee. Het is best een klus geweest om de juiste mensen te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt en mogen we drie nieuwe collega's verwelkomen.

We nemen ook afscheid van een gewaardeerde collega. Dorothé Rorijs is na een periode van ziekte weer helemaal terug in het werkveld. Ze is gestopt als leerkracht en gaat verder als onderwijsassistent op twee andere scholen binnen onze stichting. Dorothé wil graag nog een keertje afscheid nemen en we zijn nog in overleg hoe, waar en wanneer.

Nog iets van heel andere orde. Vorig jaar hebben op de eerste vrijdag na de zomervakantie de Back to school party georganiseerd. Ons eigen foodtruckfestival! Dat is van alle kanten zo goed bevallen dat we dat dit jaar ook weer gaan doen. Dus reserveer alvast de datum: vrijdagmiddag 1 september van 14.30-16.30. Als thema willen we er dit jaar een Frans tintje aan geven. Lekker op een Frans terrasje een wafeltje of een stuk meloen eten met op de achtergrond Edith Piaf of Stromae. We zitten nog wel een beetje te dubben over de kosten. Wellicht dat we toch een kleine bijdrage gaan vragen.

Ik ben vast nog wat vergeten, maar toch ga ik u alvast een hele fijne vakantie wensen. Lekker uitrusten ergens in de zon en ons voorbereiden op weer een leuk leerzaam schooljaar.

Groet,
Roland Stoffelen namens het team van de Wegwijzer.


donderdag 6 juli 2017

Nieuwe MR leden

Beste ouders en verzorgers,

Hartelijk dank aan iedereen die zijn stem heeft uitgebracht tijdens de MR verkiezing.

Jeff Hagelen heeft de meeste stemmen ontvangen en zal vanaf volgend schooljaar zitting nemen in de oudergeleding van de MR.

Wij heten Jeff van harte welkom in de MR.

Alle overige kandidaten hartelijk dank voor jullie kandidaatstelling.


MR de Wegwijzer

donderdag 29 juni 2017

Problemen Schoolgesprek

Er bleken ineens twee accounts te bestaan bij Schoolgesprek. Dat is nu opgelost en u kunt een afspraak plannen. Helaas kan dat deze keer alleen via de site en niet via de wegwijzerapp. Excuses voor het ongemak.

Ruimte

Komend jaar starten we met twee groepen meer ten opzicht van dit jaar en die moeten gehuisvest worden. Zoals eerder gemeld gaan we twee ruimtes huren boven de Skar. Omdat het twee beperkte ruimtes zijn hebben we besloten om daar de groepen 4 in te plaatsen. Dat zijn wat kleinere groepen die daar prima in passen.

De komende tijd gaan we de ruimtes geschikt maken voor onderwijs. We hebben kasten en stoelen en tafels nodig. Ook het hele ict gebeuren moet ingericht worden. Dat vraagt nog wel wat tijd, maar alles zou na de zomervakantie gereed moeten zijn.

We houden u op de hoogte.

Luizenteam

GEZOCHT !       GEZOCHT !
 
Nieuwe leden voor ons luizenteam
 
Aan het einde van dit schooljaar verlaten drie moeders ons luizenteam, en na de vakantie komen er twee groepen bij. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden! Ben je op dinsdagmorgen na de schoolvakanties een poosje beschikbaar, dan maken wij graag van jouw hulp gebruik!
 
5 keer per jaar (elke eerste dinsdagochtend na een vakantie) controleert het luizenteam van de Wegwijzer alle kinderen op neten en/of luizen. Deze controles zijn heel belangrijk want als we iemand met luizen ontdekken kunnen we direct aan de bel trekken en zo hopen we een uitbraak te voorkomen.
Ook komt het luizenteam in actie als er een melding is van hoofdluis. De hele klas wordt dan gecontroleerd en een her-controle volgt twee weken later. Hiervoor zijn meestal vier leden van het luizenteam nodig (worden vrijblijvend gevraagd te helpen) en de rest van het team hoeft niet te komen.
Het is fijn om met een groot team de hele school te controleren. De juf / meester kan dan snel weer verder met de les en het luizenteam kan weer op tijd naar huis (na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken).
Een controle van de hele school duurt met 10 personen ongeveer 1 ½ uur.
 
Help mee en meld je aan!
 
 
Coördinator luizenteam
Antje Rienks
06 42479942
antjerienks@gmail.com

dinsdag 27 juni 2017

Update

Beste ouders,

Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat ons team komend jaar versterkt gaat worden met drie nieuwe collega's. Voor groep 4 hebben we Chantal Overdijk aan kunnen trekken. Voor groep 7 komen Mirjam Derksen en Sylvia van Breda te staan. De kinderen hebben al kennis kunnen maken met de juffen en zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen. Daarnaast blijft Ingrid Spaargaren bij onze school betrokken. Zij zal komend jaar een dag in groep 3 staan en ook zal ze het zwangerschapsverlof van Christiene in gaan vullen.
Het herstel van Maria vordert gestaag en naar verwachting zal zij komend schooljaar weer volledig inzetbaar zijn.

Naast het aantrekken van nieuwe mensen voor onze groeiende school is het vinden van fysieke ruimte ook een flinke uitdaging gebleken. Ik wilde heel graag binnen het gebouw blijven en dat is uiteindelijk ook gelukt. Vanaf het nieuwe jaar gaan twee groepen naar de bovenverdieping van de Skar. Daar staan ruimtes leeg en die gaan we inrichten als onderwijsruimtes. Het grote voordeel is dat de kinderen niet naar een ander gebouw hoeven en dat ze binnendoor kunnen lopen over de bruggen die door de Kikkerkoning lopen. Op die manier blijven we dus fysiek met elkaar verbonden. Welke groepen daar naar toe gaan zijn we nog aan het bekijken. Komende weken moet dat zijn beslag krijgen.

Tot zover.

Groet,
Roland Stoffelen

maandag 26 juni 2017

Opbrengst sponsorloop

De opbrengst van de sponsorloop was bedoeld voor de aankoop van shirts voor de schoolreisjes. Nou, dat is gelukt!! We hebben ruim 2500 euro opgehaald! Dat is meer dan voldoende en dus hebben we nog geld over. Dat geld laten we voorlopig op de bank staan en willen we gaan bekijken waar we dit aan kunnen besteden. Het is zeker niet de bedoeling dat dit verdwijnt in de algemene kas. Zo denken we er bijvoorbeeld over na om de mobiele muziekinstallatie uit te breiden. Ik hou u op de hoogte.

Iedereen hartelijk dank voor de inzet en zeker de kids die ondanks het slechte weer zo goed gelopen hebben!


dinsdag 20 juni 2017

PO in actie

Geachte ouders,


Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit merken wij al binnen Trivium: er worden op onze collega-scholen al klassen naar huis gestuurd als een leerkracht ziek is, omdat er geen vervanger beschikbaar is. Op De Wegwijzer hebben we hier ook mee te maken, dit proberen we op te lossen zonder de leerlingen naar huis te sturen.
Op De Wegwijzer willen we zo goed mogelijk aan de individuele leerbehoeften van elke leerling tegemoet komen. Dit betekent veel voorbereiding, administratie, overleg, begeleiding en dit alles kost veel tijd. In combinatie met grote groepen zorgt dit voor een hoge werkdruk. Daarnaast vinden wij dat ons salaris gelijkgetrokken moet worden met het salaris in het VO omdat wij hetzelfde opleidingsniveau hebben. Daarnaast geven wij niet op 1 niveau les maar op minstens 3 niveaus en sinds het passend onderwijs bieden wij meer zorg op maat.

Veel ouders vragen zich af wat zij nu voor hun kind en het onderwijs kunnen doen. Hoe zij mee kunnen werken om het ooit zo mooie vak van leerkracht weer aantrekkelijk te maken voor jonge mensen met onderwijspassie en dat het aankomend lerarentekort afgewend wordt. Juist nu hebben wij u hard nodig.

U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, het gaat om u en ons, om uw kinderen en de toekomst van nieuwe leerkrachten.

Trivium ondersteunt de prikactie op dinsdag 27 juni, een actie van 1 uur. De school gaat om 9.20 uur open. Om 9.30 uur beginnen de lessen.

Vanaf morgen, woensdag 21 juni, kunt u elke ochtend tijdens de inloop in de mediatheek de petitie ondertekenen. Wij nodigen u van harte uit!


Met vriendelijke groet,

Het Team De Wegwijzer


vrijdag 2 juni 2017

Sponsorloop

Wist u al dat we vrijdag 9 juni een sponsorloop organiseren? Vandaag(vrijdag) hebben de kinderen de formulieren meegekregen. Hieronder staat nog wat praktische informatie:

- De kinderen mogen het sponsorgeld direct meenemen van de sponsors, zodat zij achteraf niet 
allerlei administratie en reisjes langs opa's/oma's hoeven te ondernemen. Het formulier en het geld mag dan vrijdag of eerder mee naar de eigen leerkracht. 
- De kleuters rennen 'binnen de dijk', dus aan de binnenkant van het Cool Nature veld. Groep 3 t/m 8 loopt 'buiten de dijk', dus om het Cool Nature veld heen, op het voetpad. Alle ouders zijn erg welkom om aan te moedigen! Willen jullie 'op de dijk' gaan staan, dus op het verhoogde deel van het Cool Nature veld? Dit is dan een soort natuurlijke tribune, waarbij jullie de kleuters en de andere kinderen kunnen aanmoedigen. 
- We starten om 11u met de groepen 1/2 aan de binnenkant en groep 3 aan de buitenkant. Vervolgens gaat om de 2 min de volgende groep lopen, zodat de kinderen elkaar niet onder de voet lopen. 
- De kleuters rennen/lopen een kwartier, vanaf groep 3 is dit 20 min. 
- Natuurlijk is het handig om sportieve kleding te dragen, met sportschoenen.
- De kinderen krijgen achteraf wat lekkers te eten en te drinken van de OC!  

We hopen zo samen een gezellige sponsorloop te hebben! 
Groeten van de OC en het team. 
woensdag 31 mei 2017

Sponsorloop


Beste ouders,

Op vrijdag 9 juni organiseren we een sponsorloop ten behoeve van nieuwe schoolreis shirts. We geven de kinderen komende dagen de onderstaand formulier mee, waarmee de kinderen sponsoren kunnen gaan zoeken. Alvast veel succes!


dinsdag 30 mei 2017

Vacature MR

Vacature in de oudergeleding van de MR
Geef je voor 9 juni op als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Wegwijzer denkt mee over het beleid en de organisatie van het onderwijs. 
De MR van de Wegwijzer wordt gevormd door een oudergeleding van 3 ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.
De MR komt ongeveer 5 keer in het jaar bijeen en bespreekt dan zaken als lesrooster, formatie, identiteit van de school, passend onderwijs,
onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, begroting en allerlei andere schoolse zaken.
Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid. 
Daarnaast heeft de MR een adviserende rol of kan het initiatief nemen om een onderwerp op de agenda te zetten.
Aan het eind van dit schooljaar ontstaat er 2 vacatures in de oudergeleding van de MR. 
Eén reguliere vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Marjan Visser.
En één tussentijdse vacature door het tussentijdse vertrek van Simone Pilon-Bol.

De tussentijdse vacature wordt volgens het MR-reglement vervuld door de kandidaat die tijdens de vorige verkiezing als tweede verkozen is.
Vorig jaar is Wouter Kok als tweede verkozen. Hij heeft aangegeven de positie van Simone Pilon-Bol te willen invullen.
De reguliere vacature wordt ingevuld met behulp van een kandidaatstellingen. 
Wanneer meerdere kandidaten zich opgeven volgt een verkiezing.

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over het beleid van de school?
Stuur dan voor vrijdag 9 juni een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.
Vertel in het kort (circa 150 woorden) iets over jezelf en je motivatie om bij de MR te komen. 
Ook zijn we benieuwd of je ambities hebt om een specifieke rol te vervullen, zoals voorzitter of secretaris.

Als er meerdere personen zijn die zich opgeven, zullen er verkiezingen gehouden worden.
Deze vinden dan volgens planning plaats van 12 juni - 23 juni.
Het verkozen MR-lid wordt ook uitgenodigd voor de laatste vergadering aan het eind van dit schooljaar (28 juni), zodat de overgang soepel kan verlopen.
Heb je vragen of wil je met een MR-lid eens doorpraten over deelname, stuur dan een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl,
kijk op de website http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx of
lees de folder ‘Ik in de MR?’ http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf

vrijdag 12 mei 2017

Oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders,

Onlangs hebben vele van u de tweejaarlijkse enquête weer ingevuld, waarvoor dank. U heeft ons beloond met een 8 en daar zijn we hartstikke trots op.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Met name de aandacht voor pestgedrag via social media is er een waar mee aan de slag moeten. We gaan een onderzoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Voor nu een goed weekend en groet,
Roland Stoffelen

Medezeggenschapsraad

Vacature in de oudergeleding van de MR
Geef je voor 9 juni op als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Wegwijzer denkt mee over het beleid en de organisatie van het onderwijs. 
De MR van de Wegwijzer wordt gevormd door een oudergeleding van 3 ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.
De MR komt ongeveer 5 keer in het jaar bijeen en bespreekt dan zaken als lesrooster, formatie, identiteit van de school, passend onderwijs,
onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, begroting en allerlei andere schoolse zaken.
Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid. 
Daarnaast heeft de MR een adviserende rol of kan het initiatief nemen om een onderwerp op de agenda te zetten.
Aan het eind van dit schooljaar ontstaat er 2 vacatures in de oudergeleding van de MR. 
Eén reguliere vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Marjan Visser.
En één tussentijdse vacature door het tussentijdse vertrek van Simone Pilon-Bol.

De tussentijdse vacature wordt volgens het MR-reglement vervuld door de kandidaat die tijdens de vorige verkiezing als tweede verkozen is.
Vorig jaar is Wouter Kok als tweede verkozen. Hij heeft aangegeven de positie van Simone Pilon-Bol te willen invullen.
De reguliere vacature wordt ingevuld met behulp van een kandidaatstellingen. 
Wanneer meerdere kandidaten zich opgeven volgt een verkiezing.

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over het beleid van de school?
Stuur dan voor vrijdag 9 juni een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.
Vertel in het kort (circa 150 woorden) iets over jezelf en je motivatie om bij de MR te komen. 
Ook zijn we benieuwd of je ambities hebt om een specifieke rol te vervullen, zoals voorzitter of secretaris.

Als er meerdere personen zijn die zich opgeven, zullen er verkiezingen gehouden worden.
Deze vinden dan volgens planning plaats van 12 juni - 23 juni.
Het verkozen MR-lid wordt ook uitgenodigd voor de laatste vergadering aan het eind van dit schooljaar (28 juni), zodat de overgang soepel kan verlopen.
Heb je vragen of wil je met een MR-lid eens doorpraten over deelname, stuur dan een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl,
kijk op de website http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx of
lees de folder ‘Ik in de MR?’ http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf

donderdag 11 mei 2017

Hoofdluizen

Luizenteam

Hallo, even een update van het luizenteam.

Afgelopen schooljaar zijn we regelmatig uitgerukt voor luizen alarm. Na 14 dagen volgt er dan een her controle en dan zien we meestal dat de ouders goed gekamd hebben en dat (bijna) alle neten weg zijn. Gelukkig is steeds meer bekend hoe te handelen bij luizen/neten. Een bekend middel is Prioderm (groen/witte verpakking lotion 15 min intrekken). En twee keer per dag kammen, 14 dagen lang. Dat is echt een must.

We merken dat de taboe rond het hebben van luizen/neten beetje bij beetje verdwijnt. Het hebben van luizen/neten is vervelend maar kinderen melden het steeds vaker zelf. Je kan er immers niets aan doen, je krijgt ze van iemand anders.

Helaas hebben nu drie moeders het luizenteam verlaten. De kinderen van deze moeders gaan naar het voortgezet onderwijs en hun basisschooltijd stopt hier.
Ons team bestaat nu uit zeven personen. Dit is voor een controle voor de hele school te weinig. Graag willen we er vijf ouders bij hebben. Dan duurt een controle ongeveer een kleine anderhalf uur. 
Elke eerste dinsdag na een vakantie staan wij paraat om de hele school te controleren. 


Oproep!! Wij zijn nog op zoek naar moeders / vaders / oma’s / opa’s (vooral uit de kleuterklassen om zo een goed gevoel te houden bij alle klassen) die ons team willen versterken. Kinderen vinden het vaak fijn om door een bekende aangesproken te worden (dan is het soms minder eng). Aanmelden kan bij Antje Rienks (antjerienks@gmail.com)

dinsdag 9 mei 2017

Spelenavond

Spelenavond, hulp gevraagd


Doodle hand getekende collectie van Holland iconen. Nederland cultuur elementen voor het ontwerp. Vector illustratie met reizen objecten Stockfoto - 41056633

Zoals al eerder aangekondigd is er op vrijdag 19 mei
weer onze gezellige Spelenavond.
Op deze avond zijn er veel leuke spellen en activiteiten
te doen voor de kinderen. 
Daar hebben we uw hulp bij nodig. We zoeken ouders die, 
een deel van de avond, bij een spel willen staan en bakouders. 

Als u wilt helpen bij een spel kan dat het eerste 
(18.30 uur - 19.30 uur) of het tweede deel (19.30 uur - 20.30 uur) 
van de avond zodat u ook nog met uw kind(eren) rond kunt lopen. 

We zijn ook op zoek naar ouders die cupcakes willen bakken. 
Het gaat om de gewone, naturel cupcakes. 
We hebben die avond ongeveer 250 cupcakes nodig. 

Bij de klassen hangt een intekenlijst waar u op kunt 
geven als u wilt helpen bij een spel of cupcakes wilt bakken. 
Als u bakt graag het aantal cupcakes opgeven dat u gaat bakken.

Alvast bedankt voor uw hulp!

vrijdag 21 april 2017

Thema avond Kanjertraining

De jaarlijkse thema avond, georganiseerd door de mr, stond geheel in het teken van de Kanjertraining. De Kanjertraining is het pedagogisch programma waar we op de Wegwijzer ons pedagogisch handelen mee op elkaar afstemmen. Daarnaast trainen kinderen op speelse wijze hun sociale vaardigheden en leren ze elkaars kracht en kwetsbaarheid kennen en erkennen.

Op de Wegwijzer hebben we een groep gedragsspecialisten die zich het LAK noemt en collega's en kinderen ondersteunt. Anke is een van hen en zij gaf woensdagavond een mooie heldere presentatie over wat de Kanjertraining inhoudt. Het is bijvoorbeeld fijn voor u als ouders te weten waar de kleuren van de petten of waar de term "worst" of "bloemetje" voor staat. Ook de inzet van de Kanjertraining bij pestgedrag is besproken en gaf inzicht in hoe de Wegwijzer hier mee omgaat.

donderdag 20 april 2017

Schoolreis

Beste ouders/verzorgers,

Maandag 19 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
De kinderen moeten om 8:20 uur op school zijn.

Groep 3 t/m 5
De groepen 3 t/m 5 gaan op maandag 19 juni naar De Spelerij in Dieren.
Nog even op rij:
 • We vertrekken om 9.00 uur. We worden dan uitgezwaaid door de kleuters en groep 8.
 • De kinderen gaan in kleine groepjes door het park.
 • Voor groep 3-4 is er een voorstelling tussendoor
 • De kinderen van groep 5 gaan naar de Uitvinderij.
 • Om 17.00 uur zijn we weer terug op school.
 • De begeleiding zit altijd op een vaste ‘tassen’ plek en er lopen teamleden door het park. 

Groep 6 en 7
De groepen 6 en 7 gaan op maandag 19 juni naar de Efteling
 • We vertrekken om 8.35 uur. We worden dan uitgezwaaid door de kleuters en groep 8.
 • Om 17.00 uur zijn we weer terug op school.
 • De begeleiding zit altijd op een vaste ‘tassen’ plek en er lopen teamleden door het park. 


Wat nemen we mee?
 • Een stevige (rug) tas voorzien van naam.
 • Handdoek en droge kleding in een plastic tas. 3 t/m 5
 • Lunchpakket voor groep 6-7
 • Groep 3t/m 5 tussendoortje
 • Flesje met draaidop.
 • Bij terugkomst mogen de kinderen meteen mee naar huis.
 • Zakgeld, niet meer dan €7,50 (groep 6 en 7).
 • Een horloge is wel handig voor groep 5 t/m 7.

Algemene tips:
 • Natuurlijk een goed humeur!
 • Een petje voor de zon, eventueel regenkleding
 • Als het erg warm weer wordt, is thuis insmeren wel heel handig.
 • Eventueel reserve kleding in een plastic tas.
 • Iets lekkers mag altijd, maar liefst geen kauwgom of chips (dit mag ook niet in de bus).
 • Geen kostbaarheden mee nemen!
 • Makkelijke kleren en goede schoenen waar lekker op gespeeld kan worden!


De kosten voor deze schoolreisjes zijn 27,50 euro. Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL36RABO0122942930, Stichting Trivium, inz. oc De Wegwijzer.

We maken er een gezellige dag van.

Vriendelijke groeten,

De schoolreiscommissie!

dinsdag 11 april 2017

Panel rapporten

Beste ouders,

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de resultaten die uw kind boekt. Zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Een van de middelen is het rapport dat we twee keer per jaar maken. Dat rapport is vrij uitgebreid omdat we denken dat u daar behoefte aan heeft, maar weten doen we dat niet.

Graag zou ik met een aantal van u eens om tafel gaan om te horen hoe u er nu werkelijk over denkt. Ik denk dan aan drie ouders, een leerkracht en ik zelf. Ik zie dan voor me dat we op een ochtend ergens na de meivakantie bij elkaar komen. Mijn vraag is dan ook wie van u mee zou willen praten over dit onderwerp?

Mocht zich meer dan drie ouders aanmelden dan loot ik.

Groet,
Roland Stoffelen

dinsdag 4 april 2017

Tevredenheidsonderzoek

Beste ouders,

Wij willen graag weten of u tevreden bent over onze school. Dat onderzoeken we op verschillende manieren. Meestal face to face, maar nu willen we dat graag doen middels een enquête. In uw mail vindt u een link naar een korte vragenlijst. De vragenlijst is vanaf morgen 5 april beschikbaar en sluit op 20 april. We zouden het erg op prijs stellen als u de enquête zou willen invullen. Alvast dank voor de moeite.

Groet,
Roland Stoffelen

maandag 27 maart 2017

Bericht van de OC

Oudercommissie zoekt hulpouders

De Oudercommissie (OC) van de Wegwijzer organiseert in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en de jaarlijkse spelenavond.
Ook zorgt de commissie voor de aankleding van de school en de raamversieringen.

De commissie kan af en toe wat extra hulp gebruiken om de activiteiten succesvol te laten verlopen.
Je kunt dan denken aan koffieschenken bij een van de activiteiten of het helpen bij het versieren van de school.
Je komt op een lijstje van ouders, die we benaderen als we hulp nodig hebben. Je kunt op dat moment kijken of je dan beschikbaar bent.


Heb je zin om de OC één of meerdere keren per jaar te helpen, meld je dan aan bij Nieke van Lin, secretaris OC, via niekevanlin@hotmail.com.

maandag 20 maart 2017

Kanjeravond

Beste ouders en leraren,

Op woensdag 19 april organiseert de MR een Thema-avond over Sociale Vaardigheden en de Kanjertraining. 

Hiermee vervalt de datum van 28 maart die in een eerder bericht van de MR stond vermeld.

Vanuit het team zal Anke laten zien hoe de leerlingen met de Kanjertraining werken. Graag gaan we met jullie in gesprek over het sociale klimaat op school en over de Kanjertraining.

Als voorbereiding willen we jullie vragen een vragenlijst in de vullen (7 vragen) met behulp van onderstaande link.


We hopen jullie te zien op woensdagavond 19 april.
De avond start om 20:00 uur en vanaf 19:45 is er koffie. 

We zijn benieuwd naar jullie reactie,

De Medezeggenschapsraad Wegwijzer Elst

dinsdag 14 maart 2017

Bericht van het Luizenteam

GEZOCHT !       GEZOCHT !

Nieuwe leden voor ons luizenteam

5 keer per jaar (elke eerste dinsdagochtend na een vakantie) controleert het luizenteam van de Wegwijzer alle kinderen op neten en/of luizen. Deze controles zijn heel belangrijk want als we iemand met luizen ontdekken kunnen we direct aan de bel trekken en zo hopen we een uitbraak te voorkomen.
Ook komt het luizenteam in actie als er een melding is van hoofdluis. De hele klas wordt dan gecontroleerd en een her-controle volgt twee weken later. Hiervoor zijn meestal vier leden van het luizenteam nodig (worden vrijblijvend gevraagd te helpen) en de rest van het team hoeft niet te komen.
Het is fijn om met een groot team de hele school te controleren. De juf / meester kan dan snel weer verder met de les en het luizenteam kan weer op tijd naar huis (na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken).
Een controle van de hele school duurt met 10 personen ongeveer 1 ½ uur.

Help mee en meld je aan!Coördinator luizenteam
Jacqueline Langenberg
06 52438777
j.c.langenberg@upcmail.nl

vrijdag 17 februari 2017

Bericht van de MR

Beste ouders,

Hieronder vindt u de agenda van het MR-overleg van komende woensdag. Daarnaast wil ik graag nog even wijzen op de jaarlijkse thema avond die de MR in samenwerking met school organiseert. Die zal dit jaar plaatsvinden op 28 maart. Over de inhoud wordt u zo spoedig mogelijk verder geïnformeerd.

Fijn weekend.

Groet,
Roland StoffelenBeste ouders,

De MR komt op woensdag 22 februari bij elkaar.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Huisvesting
 • Passend onderwijs
 • Formatie 2017/2018
 • Thema-avond 28 maart
 • Communicatie
 • Onderwerpen vanuit ronde tafelgesprekken met ouders
 • Toetsmethoden
 • Leesonderwijs
 • Gezonde voeding
 • Overblijven
 • Schoolgids
 • Weblog MR
 • MR verkiezingenMocht je de vergadering willen bijwonen dan kan dat. We starten om 20:00 in de lerarenkamer. Graag even een berichtje van te voren. Heb je een vraag of opmerking laat het ons weten via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.

Noteer 28 maart alvast in jouw agenda, wij organiseren dan een interessante thema-avond!Marjan, Simone, Simone, Anke, Tineke en Jannekevrijdag 13 januari 2017

Prentenboeken

Beste ouders,

De kleutergroepen zijn naarstig op zoek naar leuke prentenboeken voor in de bibliotheek en de klassen. Mocht u nog boeken hebben liggen en die kwijt willen dan houden wij ons graag aanbevolen.Dank en groet,
Roland Stoffelen

Schoolschaaktoernooi

Beste ouders,

Hieronder een uitnodiging van de schaakvereniging:


Schaakvereniging “De Elster Toren” organiseert het


Elst Schoolschaak kampioenschap
Overbetuwe
Basis School Teams Schaakkampioenschap 2017.

en het

Overbetuwe groepen 3 tm 5, beginners schaaktoernooi tot 16.00 uur.

Zaterdag 21 januari 2017.


Aanmeldtijd tussen 12.30 en 12.45 uur, waarna wordt ingedeeld.
Aanvang 1e ronde 13.00 uur. Prijsuitreiking is om circa 17.00 uur
(Beginnerstoernooi om 16.00 uur).

Beginnersgroep   groep 3 tm 5


Speeltempo 10 minuten p.p.p.p. Geen Inschrijfgeld.

Dit toernooi staat open voor alle kinderen die het leuk vinden om te schaken. Je hoeft dus geen lid te zijn van een schaakvereniging om mee te mogen doen. Je moet uiteraard wel een beetje weten hoe het schaakspel gespeeld moet worden, met andere woorden: je moet wel weten hoe je de stukken op het bord mag verplaatsen. De teams bestaan uit 4 spelers (minder dan 4 wordt aangevuld).

Clubgebouw: Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA Elst, telefoon 0481-371302.
Website schaakvereniging: www.elstertoren.nl

Individuele inschrijving mogelijk. Je wordt in een team geplaatst.
Inschrijving tot donderdagavond 19 januari 2017 per e-mail.
Bij inschrijven naam, geboortedatum en school met lesgroep vermelden.
Inschrijving is pas definitief als deze is bevestigd.

telefoon: 0481-374332 M. Crajé.


Regiovervolg basisschool kampioenschap halve finale voor de winnaar + nummer twee: 1 april 2017 Arnhem of Apeldoorn/Deventer en regiofinale 8 april 2017 te Zutphen. Landelijke finale 20 mei en 3 juni 2017 in Nijmegen.


Schoolschaakteams groep 3,4,5 toernooi in Elst 8 april 2017, met tevens een groep 6,7,8 individueel schaaktoernooi.
Finale groep 3,4,5 is 10 juni 2017 te Nijmegen.