maandag 27 maart 2017

Bericht van de OC

Oudercommissie zoekt hulpouders

De Oudercommissie (OC) van de Wegwijzer organiseert in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en de jaarlijkse spelenavond.
Ook zorgt de commissie voor de aankleding van de school en de raamversieringen.

De commissie kan af en toe wat extra hulp gebruiken om de activiteiten succesvol te laten verlopen.
Je kunt dan denken aan koffieschenken bij een van de activiteiten of het helpen bij het versieren van de school.
Je komt op een lijstje van ouders, die we benaderen als we hulp nodig hebben. Je kunt op dat moment kijken of je dan beschikbaar bent.


Heb je zin om de OC één of meerdere keren per jaar te helpen, meld je dan aan bij Nieke van Lin, secretaris OC, via niekevanlin@hotmail.com.

maandag 20 maart 2017

Kanjeravond

Beste ouders en leraren,

Op woensdag 19 april organiseert de MR een Thema-avond over Sociale Vaardigheden en de Kanjertraining. 

Hiermee vervalt de datum van 28 maart die in een eerder bericht van de MR stond vermeld.

Vanuit het team zal Anke laten zien hoe de leerlingen met de Kanjertraining werken. Graag gaan we met jullie in gesprek over het sociale klimaat op school en over de Kanjertraining.

Als voorbereiding willen we jullie vragen een vragenlijst in de vullen (7 vragen) met behulp van onderstaande link.


We hopen jullie te zien op woensdagavond 19 april.
De avond start om 20:00 uur en vanaf 19:45 is er koffie. 

We zijn benieuwd naar jullie reactie,

De Medezeggenschapsraad Wegwijzer Elst

dinsdag 14 maart 2017

Bericht van het Luizenteam

GEZOCHT !       GEZOCHT !

Nieuwe leden voor ons luizenteam

5 keer per jaar (elke eerste dinsdagochtend na een vakantie) controleert het luizenteam van de Wegwijzer alle kinderen op neten en/of luizen. Deze controles zijn heel belangrijk want als we iemand met luizen ontdekken kunnen we direct aan de bel trekken en zo hopen we een uitbraak te voorkomen.
Ook komt het luizenteam in actie als er een melding is van hoofdluis. De hele klas wordt dan gecontroleerd en een her-controle volgt twee weken later. Hiervoor zijn meestal vier leden van het luizenteam nodig (worden vrijblijvend gevraagd te helpen) en de rest van het team hoeft niet te komen.
Het is fijn om met een groot team de hele school te controleren. De juf / meester kan dan snel weer verder met de les en het luizenteam kan weer op tijd naar huis (na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken).
Een controle van de hele school duurt met 10 personen ongeveer 1 ½ uur.

Help mee en meld je aan!Coördinator luizenteam
Jacqueline Langenberg
06 52438777
j.c.langenberg@upcmail.nl