vrijdag 21 april 2017

Thema avond Kanjertraining

De jaarlijkse thema avond, georganiseerd door de mr, stond geheel in het teken van de Kanjertraining. De Kanjertraining is het pedagogisch programma waar we op de Wegwijzer ons pedagogisch handelen mee op elkaar afstemmen. Daarnaast trainen kinderen op speelse wijze hun sociale vaardigheden en leren ze elkaars kracht en kwetsbaarheid kennen en erkennen.

Op de Wegwijzer hebben we een groep gedragsspecialisten die zich het LAK noemt en collega's en kinderen ondersteunt. Anke is een van hen en zij gaf woensdagavond een mooie heldere presentatie over wat de Kanjertraining inhoudt. Het is bijvoorbeeld fijn voor u als ouders te weten waar de kleuren van de petten of waar de term "worst" of "bloemetje" voor staat. Ook de inzet van de Kanjertraining bij pestgedrag is besproken en gaf inzicht in hoe de Wegwijzer hier mee omgaat.

donderdag 20 april 2017

Schoolreis

Beste ouders/verzorgers,

Maandag 19 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
De kinderen moeten om 8:20 uur op school zijn.

Groep 3 t/m 5
De groepen 3 t/m 5 gaan op maandag 19 juni naar De Spelerij in Dieren.
Nog even op rij:
 • We vertrekken om 9.00 uur. We worden dan uitgezwaaid door de kleuters en groep 8.
 • De kinderen gaan in kleine groepjes door het park.
 • Voor groep 3-4 is er een voorstelling tussendoor
 • De kinderen van groep 5 gaan naar de Uitvinderij.
 • Om 17.00 uur zijn we weer terug op school.
 • De begeleiding zit altijd op een vaste ‘tassen’ plek en er lopen teamleden door het park. 

Groep 6 en 7
De groepen 6 en 7 gaan op maandag 19 juni naar de Efteling
 • We vertrekken om 8.35 uur. We worden dan uitgezwaaid door de kleuters en groep 8.
 • Om 17.00 uur zijn we weer terug op school.
 • De begeleiding zit altijd op een vaste ‘tassen’ plek en er lopen teamleden door het park. 


Wat nemen we mee?
 • Een stevige (rug) tas voorzien van naam.
 • Handdoek en droge kleding in een plastic tas. 3 t/m 5
 • Lunchpakket voor groep 6-7
 • Groep 3t/m 5 tussendoortje
 • Flesje met draaidop.
 • Bij terugkomst mogen de kinderen meteen mee naar huis.
 • Zakgeld, niet meer dan €7,50 (groep 6 en 7).
 • Een horloge is wel handig voor groep 5 t/m 7.

Algemene tips:
 • Natuurlijk een goed humeur!
 • Een petje voor de zon, eventueel regenkleding
 • Als het erg warm weer wordt, is thuis insmeren wel heel handig.
 • Eventueel reserve kleding in een plastic tas.
 • Iets lekkers mag altijd, maar liefst geen kauwgom of chips (dit mag ook niet in de bus).
 • Geen kostbaarheden mee nemen!
 • Makkelijke kleren en goede schoenen waar lekker op gespeeld kan worden!


De kosten voor deze schoolreisjes zijn 27,50 euro. Wilt u dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL36RABO0122942930, Stichting Trivium, inz. oc De Wegwijzer.

We maken er een gezellige dag van.

Vriendelijke groeten,

De schoolreiscommissie!

dinsdag 11 april 2017

Panel rapporten

Beste ouders,

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de resultaten die uw kind boekt. Zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Een van de middelen is het rapport dat we twee keer per jaar maken. Dat rapport is vrij uitgebreid omdat we denken dat u daar behoefte aan heeft, maar weten doen we dat niet.

Graag zou ik met een aantal van u eens om tafel gaan om te horen hoe u er nu werkelijk over denkt. Ik denk dan aan drie ouders, een leerkracht en ik zelf. Ik zie dan voor me dat we op een ochtend ergens na de meivakantie bij elkaar komen. Mijn vraag is dan ook wie van u mee zou willen praten over dit onderwerp?

Mocht zich meer dan drie ouders aanmelden dan loot ik.

Groet,
Roland Stoffelen

dinsdag 4 april 2017

Tevredenheidsonderzoek

Beste ouders,

Wij willen graag weten of u tevreden bent over onze school. Dat onderzoeken we op verschillende manieren. Meestal face to face, maar nu willen we dat graag doen middels een enquête. In uw mail vindt u een link naar een korte vragenlijst. De vragenlijst is vanaf morgen 5 april beschikbaar en sluit op 20 april. We zouden het erg op prijs stellen als u de enquête zou willen invullen. Alvast dank voor de moeite.

Groet,
Roland Stoffelen