woensdag 31 mei 2017

Sponsorloop


Beste ouders,

Op vrijdag 9 juni organiseren we een sponsorloop ten behoeve van nieuwe schoolreis shirts. We geven de kinderen komende dagen de onderstaand formulier mee, waarmee de kinderen sponsoren kunnen gaan zoeken. Alvast veel succes!


dinsdag 30 mei 2017

Vacature MR

Vacature in de oudergeleding van de MR
Geef je voor 9 juni op als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Wegwijzer denkt mee over het beleid en de organisatie van het onderwijs. 
De MR van de Wegwijzer wordt gevormd door een oudergeleding van 3 ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.
De MR komt ongeveer 5 keer in het jaar bijeen en bespreekt dan zaken als lesrooster, formatie, identiteit van de school, passend onderwijs,
onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, begroting en allerlei andere schoolse zaken.
Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid. 
Daarnaast heeft de MR een adviserende rol of kan het initiatief nemen om een onderwerp op de agenda te zetten.
Aan het eind van dit schooljaar ontstaat er 2 vacatures in de oudergeleding van de MR. 
Eén reguliere vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Marjan Visser.
En één tussentijdse vacature door het tussentijdse vertrek van Simone Pilon-Bol.

De tussentijdse vacature wordt volgens het MR-reglement vervuld door de kandidaat die tijdens de vorige verkiezing als tweede verkozen is.
Vorig jaar is Wouter Kok als tweede verkozen. Hij heeft aangegeven de positie van Simone Pilon-Bol te willen invullen.
De reguliere vacature wordt ingevuld met behulp van een kandidaatstellingen. 
Wanneer meerdere kandidaten zich opgeven volgt een verkiezing.

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over het beleid van de school?
Stuur dan voor vrijdag 9 juni een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.
Vertel in het kort (circa 150 woorden) iets over jezelf en je motivatie om bij de MR te komen. 
Ook zijn we benieuwd of je ambities hebt om een specifieke rol te vervullen, zoals voorzitter of secretaris.

Als er meerdere personen zijn die zich opgeven, zullen er verkiezingen gehouden worden.
Deze vinden dan volgens planning plaats van 12 juni - 23 juni.
Het verkozen MR-lid wordt ook uitgenodigd voor de laatste vergadering aan het eind van dit schooljaar (28 juni), zodat de overgang soepel kan verlopen.
Heb je vragen of wil je met een MR-lid eens doorpraten over deelname, stuur dan een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl,
kijk op de website http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx of
lees de folder ‘Ik in de MR?’ http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf

vrijdag 12 mei 2017

Oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders,

Onlangs hebben vele van u de tweejaarlijkse enquête weer ingevuld, waarvoor dank. U heeft ons beloond met een 8 en daar zijn we hartstikke trots op.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Met name de aandacht voor pestgedrag via social media is er een waar mee aan de slag moeten. We gaan een onderzoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Voor nu een goed weekend en groet,
Roland Stoffelen

Medezeggenschapsraad

Vacature in de oudergeleding van de MR
Geef je voor 9 juni op als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Wegwijzer denkt mee over het beleid en de organisatie van het onderwijs. 
De MR van de Wegwijzer wordt gevormd door een oudergeleding van 3 ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.
De MR komt ongeveer 5 keer in het jaar bijeen en bespreekt dan zaken als lesrooster, formatie, identiteit van de school, passend onderwijs,
onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, begroting en allerlei andere schoolse zaken.
Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid. 
Daarnaast heeft de MR een adviserende rol of kan het initiatief nemen om een onderwerp op de agenda te zetten.
Aan het eind van dit schooljaar ontstaat er 2 vacatures in de oudergeleding van de MR. 
Eén reguliere vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Marjan Visser.
En één tussentijdse vacature door het tussentijdse vertrek van Simone Pilon-Bol.

De tussentijdse vacature wordt volgens het MR-reglement vervuld door de kandidaat die tijdens de vorige verkiezing als tweede verkozen is.
Vorig jaar is Wouter Kok als tweede verkozen. Hij heeft aangegeven de positie van Simone Pilon-Bol te willen invullen.
De reguliere vacature wordt ingevuld met behulp van een kandidaatstellingen. 
Wanneer meerdere kandidaten zich opgeven volgt een verkiezing.

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over het beleid van de school?
Stuur dan voor vrijdag 9 juni een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.
Vertel in het kort (circa 150 woorden) iets over jezelf en je motivatie om bij de MR te komen. 
Ook zijn we benieuwd of je ambities hebt om een specifieke rol te vervullen, zoals voorzitter of secretaris.

Als er meerdere personen zijn die zich opgeven, zullen er verkiezingen gehouden worden.
Deze vinden dan volgens planning plaats van 12 juni - 23 juni.
Het verkozen MR-lid wordt ook uitgenodigd voor de laatste vergadering aan het eind van dit schooljaar (28 juni), zodat de overgang soepel kan verlopen.
Heb je vragen of wil je met een MR-lid eens doorpraten over deelname, stuur dan een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl,
kijk op de website http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx of
lees de folder ‘Ik in de MR?’ http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf

donderdag 11 mei 2017

Hoofdluizen

Luizenteam

Hallo, even een update van het luizenteam.

Afgelopen schooljaar zijn we regelmatig uitgerukt voor luizen alarm. Na 14 dagen volgt er dan een her controle en dan zien we meestal dat de ouders goed gekamd hebben en dat (bijna) alle neten weg zijn. Gelukkig is steeds meer bekend hoe te handelen bij luizen/neten. Een bekend middel is Prioderm (groen/witte verpakking lotion 15 min intrekken). En twee keer per dag kammen, 14 dagen lang. Dat is echt een must.

We merken dat de taboe rond het hebben van luizen/neten beetje bij beetje verdwijnt. Het hebben van luizen/neten is vervelend maar kinderen melden het steeds vaker zelf. Je kan er immers niets aan doen, je krijgt ze van iemand anders.

Helaas hebben nu drie moeders het luizenteam verlaten. De kinderen van deze moeders gaan naar het voortgezet onderwijs en hun basisschooltijd stopt hier.
Ons team bestaat nu uit zeven personen. Dit is voor een controle voor de hele school te weinig. Graag willen we er vijf ouders bij hebben. Dan duurt een controle ongeveer een kleine anderhalf uur. 
Elke eerste dinsdag na een vakantie staan wij paraat om de hele school te controleren. 


Oproep!! Wij zijn nog op zoek naar moeders / vaders / oma’s / opa’s (vooral uit de kleuterklassen om zo een goed gevoel te houden bij alle klassen) die ons team willen versterken. Kinderen vinden het vaak fijn om door een bekende aangesproken te worden (dan is het soms minder eng). Aanmelden kan bij Antje Rienks (antjerienks@gmail.com)

dinsdag 9 mei 2017

Spelenavond

Spelenavond, hulp gevraagd


Doodle hand getekende collectie van Holland iconen. Nederland cultuur elementen voor het ontwerp. Vector illustratie met reizen objecten Stockfoto - 41056633

Zoals al eerder aangekondigd is er op vrijdag 19 mei
weer onze gezellige Spelenavond.
Op deze avond zijn er veel leuke spellen en activiteiten
te doen voor de kinderen. 
Daar hebben we uw hulp bij nodig. We zoeken ouders die, 
een deel van de avond, bij een spel willen staan en bakouders. 

Als u wilt helpen bij een spel kan dat het eerste 
(18.30 uur - 19.30 uur) of het tweede deel (19.30 uur - 20.30 uur) 
van de avond zodat u ook nog met uw kind(eren) rond kunt lopen. 

We zijn ook op zoek naar ouders die cupcakes willen bakken. 
Het gaat om de gewone, naturel cupcakes. 
We hebben die avond ongeveer 250 cupcakes nodig. 

Bij de klassen hangt een intekenlijst waar u op kunt 
geven als u wilt helpen bij een spel of cupcakes wilt bakken. 
Als u bakt graag het aantal cupcakes opgeven dat u gaat bakken.

Alvast bedankt voor uw hulp!