dinsdag 28 juni 2016

Infobrief juni 2016

Beste ouders,

Er spelen enkele zaken waarover ik u graag wil inlichten.

10 minutengesprekken
Allereerst de komende 10 minutengesprekken. Vanaf morgen (woensdag) 15.00u kunt u zich weer inschrijven voor het 10 minutengesprek. De inschrijving sluit op 6 juli om 16.00u. Het inschrijven loopt ook deze keer weer via www.schoolgesprek.nl. Het programma wijst zich vanzelf. Mochten er toch problemen zijn met het plannen, loopt u dan even bij de leerkracht binnen. Dan kunt u samen een afspraak maken.

Spelenavond
Afgelopen vrijdagavond stond weer in het teken van de jaarlijkse Spelenavond. Het weertje was lekker en we hebben volop genoten van alle spelletjes, diertjes, de rondrit en het hooi in de zandbak. Ook de taarten waren lekker en snel uitverkocht. Alle credits voor deze avond zijn voor de oudercommissie. Knap gedaan weer! Dank voor jullie inzet en plezier.
Onze oudercommissie zet zich elk jaar weer vol in om al die extra activiteiten mogelijk te maken. Zonder hen zouden veel leuke extraatjes niet doorgaan. Om dat te kunnen blijven doen is de OC weer op zoek naar nieuwe leden. Mocht u zich geroepen voelen om de gelederen te versterken, graag melden bij Carla Otter.

Groei van de school
U heeft het vast ook al gemerkt. De Wegwijzer groeit als kool. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Het betekent dat we gezien worden en dat ons onderwijs voorziet in een behoefte binnen de wijk. Deze positieve ontwikkeling kent ook een mindere kant en dat is ons ruimtegebrek. We beschikken over 10 lokalen en dat is voor komend jaar te weinig. Inmiddels weten we dat we er een 11e lokaal bij krijgen om een instroomgroep op te kunnen starten. Dat zal waarschijnlijk al vrij snel in het schooljaar gebeuren. Zoals het er nu naar uitziet rond december. Dit is met name afhankelijk van de gesprekken die ik in de komende weken nog voer met oriĆ«nterende ouders waarvan hun kind nog dit kalenderjaar 4 wordt. Zijn er nog broertjes of zusjes die komend schooljaar 4 worden en die nog niet zijn aangemeld, wilt u dan voor deze kinderen een aanmeldingsformulier invullen en bij ons inleveren.
Om de groei in de toekomst nog verder op te kunnen vangen, kijken we nadrukkelijk naar andere ruimtes binnen brede school De Zon. Daar liggen mogelijkheden en die worden de komende tijd onderzocht.

Studiedag
Gisteren waren de kinderen vrij en hadden de leerkrachten de laatste studiedag van dit schooljaar. Deze stond in het teken van de overdracht van de kinderen naar het nieuwe schooljaar. We willen de kinderen graag warm overdragen zoals dat heet en dat doen we naast de papieren overdracht ook persoonlijk. Zo weet de nieuwe juf of meester wie hij komend jaar in de klas krijgt en hoe hij/zij vanaf dag 1 zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de leerbehoeftes van de kinderen.
Voor de kleuterbouw stond er nog een ander belangrijk thema op het programma. De verdere implementatie van het observatiesysteem DORR. Daar zijn we dit jaar mee gestart en gisteren waren  de makers van het programma op school om de leerkrachten verder scholen. Op de infoavond na de vakantie zullen de leerkrachten u hier verder over voorlichten.

Communicatie
Als school proberen we u steeds zoveel en zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen binnen de school. Het belangrijkste medium zijn de weblogs van de groepen en de website die we proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden. We krijgen zo af en toe feedback op de informatievoorziening en daar willen we dan ook wat mee doen. Zo is de website toe aan vernieuwing. Artur Hegemann, de vader van Vera en David Hegemann is onze nieuwe site aan het bouwen. Daar zijn we erg blij mee. Op de nieuwe site willen we de weblogs een meer prominente plek geven.  Artur heeft ook als experiment een zakelijke facebookpagina gemaakt. De komende tijd zullen we daar berichten op posten. Er zullen geen foto’s van kinderen op geplaatst worden en natuurlijk ook geen persoonlijke berichten. Het is puur bedoeld als extra informatie medium.
Mocht ik u niet meer zien, dan wens ik u alvast een fijne vakantie. Geniet ervan.


Groet,
Roland Stoffelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten