vrijdag 22 september 2017

Oproep vanuit de oudercommissie

Oudercommissie zoekt nieuwe leden

In verband met het vertrek van een drietal leden zijn we op zoek naar twee of drie ouders die de oudercommissie willen versterken.
Het zou fijn zijn als een van de nieuwe leden de rol van penningmeester op zich wil nemen.

Wat houdt het in?
De Oudercommissie (OC) van de Wegwijzer organiseert jaarlijks in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en de jaarlijkse spelenavond. Ook zorgt de OC voor de aankleding van de school en de raamversieringen.
Aan het begin van elk schooljaar worden de taken verdeeld. Niet iedereen hoeft overal bij te helpen. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld bij twee activiteiten te ondersteunen.
De OC vergadert ongeveer 6 maal per jaar op maandagavond.
Daarnaast komt een deel van de commissieleden tussendoor bij elkaar voor de voorbereiding van specifieke activiteiten.

Heb je zin om de OC te komen versterken of wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Nieke van Lin, secretaris OC, via niekevanlin@hotmail.com.

dinsdag 29 augustus 2017

Andere klus

Beste ouders,

Op een van onze scholen, de Julianaschool in Heteren, is men er in het voorjaar niet in geslaagd om een goede opvolger te vinden voor de directeur die de school ging verlaten. In september wordt er een nieuwe sollicitatieprocedure opgestart en hoopt de school in januari wel de nieuwe directeur te kunnen verwelkomen. Tot die tijd worden de directietaken waargenomen door de bouwcoördinatoren en zal ik hen ondersteunen daar waar nodig. Praktisch betekent dit dat ik op dinsdag en donderdag in Heteren ben. Op die dagen wordt een deel van mijn taken waargenomen door onze bouwcoördinatoren Linda en Anke. Ook Gonneke neemt daar waar nodig taken over.

Het is even wennen en hier en daar zal vast wel eens even iets niet goed gaan. Het is gelukkig maar voor een betrekkelijk korte periode. Het keert allemaal weer ten goede.

maandag 28 augustus 2017

Weblogs

De weblogs zijn inmiddels weer benaderbaar via de website van school. Benadering via de app hopen we later deze week weer in orde te kunnen maken.

zondag 27 augustus 2017

We hebben er zin in!

Afgelopen week zijn alle leerkrachten weer druk in de weer geweest om alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe schooljaar. Lokalen zijn geschilderd en ingericht, de vloeren staan in de was en ook de nieuwe lokalen boven de Skar zijn klaar. Het ziet er allemaal picobello uit en we hebben er zin in!

Morgen starten ook de nieuwe juffen. Sylvia, Chantal en Mirjam. Ook zij staan in de startblokken. Christiene is natuurlijk met verlof. Ze verwacht een dezer dagen te bevallen.
Helaas is Marianne Baltussen, onze administratief medewerker, nog ziek. Ze werkt hard aan haar herstel en we hopen dat ze snel weer terug is.

Er zijn natuurlijk altijd zaken die nog niet lopen. Zo hebben we de meeste leerkrachten al wat op de weblogs gepost, alleen moeten die nog omgezet worden naar de nieuwe groep. Dat kan soms wat verwarrend zijn. In de loop van dit jaar stappen we over naar een soort blog binnen onze Wegwijzerapp en zijn deze problemen verleden tijd.

En dan is daar weer onze Back to Schoolparty. Dit jaar met een Frans tintje. Croissantje, stokbroodje, wafeltje, muziekje, terrasje, potje jeu de boules enz. Ook zouden we het leuk vinden als we een soort brocante marktje zouden kunnen organiseren. De kinderen die dat willen zouden dan op een kleedje hun spulletjes kunnen verkopen. Om een inschatting te kunnen maken, willen we in de loop van de week graag inventariseren wie dat zou willen.
Aan het einde van het schooljaar schreef ik al dat we wellicht een bijdrage gaan vragen vanwege de kosten die toch aanzienlijk zijn. Toch gaan we dat dit jaar niet doen. Wel willen we u de gelegenheid geven voor een vrijwillige bijdrage om zo de kosten toch iets te drukken.
Net als vorig jaar zal het feest op de eerste vrijdag in het nieuwe jaar plaatsvinden. Dus aanstaande vrijdag 1 september van 14.30 - 16.30. We hopen u allemaal weer te zien! Au Revoir.


woensdag 12 juli 2017

Laatste loodjes

Het zijn elk jaar weer een beetje gekke dagen zo aan het einde van het jaar. De kinderen en leerkrachten zijn echt aan vakantie toe. De batterij moet nodig opgeladen worden. Ook nemen we afscheid van de kinderen van groep 8 en dat brengt altijd weer een lach en een traan met zich mee.

Terugkijkend op dit schooljaar kunnen we zeggen dat het een enerverend jaar is geweest. De school maakt in leerlingaantallen een flinke groei door. Het is fijn dat ouders in de wijk ons weten te vinden. De andere kant is natuurlijk ook dat we, net als de twee andere scholen binnen dit gebouw, met ruimtegebrek te kampen hebben. Gelukkig kunnen we inpandig blijven en gaan we twee lokalen huren boven de Skar. We zijn momenteel druk doende om de ruimtes geschikt te maken voor het geven van onderwijs.
We moeten zo langzaam maar zeker wel na gaan denken over de maximale grootte van onze school. We willen graag de kwaliteit blijven bieden die we nu bieden en dat zou in het gedrang kunnen komen als we maar door blijven groeien. Best een lastig dilemma dus.

De groei van het leerlingenaantal brengt ook groei van het team met zich mee. Het is best een klus geweest om de juiste mensen te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt en mogen we drie nieuwe collega's verwelkomen.

We nemen ook afscheid van een gewaardeerde collega. Dorothé Rorijs is na een periode van ziekte weer helemaal terug in het werkveld. Ze is gestopt als leerkracht en gaat verder als onderwijsassistent op twee andere scholen binnen onze stichting. Dorothé wil graag nog een keertje afscheid nemen en we zijn nog in overleg hoe, waar en wanneer.

Nog iets van heel andere orde. Vorig jaar hebben op de eerste vrijdag na de zomervakantie de Back to school party georganiseerd. Ons eigen foodtruckfestival! Dat is van alle kanten zo goed bevallen dat we dat dit jaar ook weer gaan doen. Dus reserveer alvast de datum: vrijdagmiddag 1 september van 14.30-16.30. Als thema willen we er dit jaar een Frans tintje aan geven. Lekker op een Frans terrasje een wafeltje of een stuk meloen eten met op de achtergrond Edith Piaf of Stromae. We zitten nog wel een beetje te dubben over de kosten. Wellicht dat we toch een kleine bijdrage gaan vragen.

Ik ben vast nog wat vergeten, maar toch ga ik u alvast een hele fijne vakantie wensen. Lekker uitrusten ergens in de zon en ons voorbereiden op weer een leuk leerzaam schooljaar.

Groet,
Roland Stoffelen namens het team van de Wegwijzer.


donderdag 6 juli 2017

Nieuwe MR leden

Beste ouders en verzorgers,

Hartelijk dank aan iedereen die zijn stem heeft uitgebracht tijdens de MR verkiezing.

Jeff Hagelen heeft de meeste stemmen ontvangen en zal vanaf volgend schooljaar zitting nemen in de oudergeleding van de MR.

Wij heten Jeff van harte welkom in de MR.

Alle overige kandidaten hartelijk dank voor jullie kandidaatstelling.


MR de Wegwijzer

donderdag 29 juni 2017

Problemen Schoolgesprek

Er bleken ineens twee accounts te bestaan bij Schoolgesprek. Dat is nu opgelost en u kunt een afspraak plannen. Helaas kan dat deze keer alleen via de site en niet via de wegwijzerapp. Excuses voor het ongemak.