donderdag 29 juni 2017

Problemen Schoolgesprek

Er bleken ineens twee accounts te bestaan bij Schoolgesprek. Dat is nu opgelost en u kunt een afspraak plannen. Helaas kan dat deze keer alleen via de site en niet via de wegwijzerapp. Excuses voor het ongemak.

Ruimte

Komend jaar starten we met twee groepen meer ten opzicht van dit jaar en die moeten gehuisvest worden. Zoals eerder gemeld gaan we twee ruimtes huren boven de Skar. Omdat het twee beperkte ruimtes zijn hebben we besloten om daar de groepen 4 in te plaatsen. Dat zijn wat kleinere groepen die daar prima in passen.

De komende tijd gaan we de ruimtes geschikt maken voor onderwijs. We hebben kasten en stoelen en tafels nodig. Ook het hele ict gebeuren moet ingericht worden. Dat vraagt nog wel wat tijd, maar alles zou na de zomervakantie gereed moeten zijn.

We houden u op de hoogte.

Luizenteam

GEZOCHT !       GEZOCHT !
 
Nieuwe leden voor ons luizenteam
 
Aan het einde van dit schooljaar verlaten drie moeders ons luizenteam, en na de vakantie komen er twee groepen bij. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden! Ben je op dinsdagmorgen na de schoolvakanties een poosje beschikbaar, dan maken wij graag van jouw hulp gebruik!
 
5 keer per jaar (elke eerste dinsdagochtend na een vakantie) controleert het luizenteam van de Wegwijzer alle kinderen op neten en/of luizen. Deze controles zijn heel belangrijk want als we iemand met luizen ontdekken kunnen we direct aan de bel trekken en zo hopen we een uitbraak te voorkomen.
Ook komt het luizenteam in actie als er een melding is van hoofdluis. De hele klas wordt dan gecontroleerd en een her-controle volgt twee weken later. Hiervoor zijn meestal vier leden van het luizenteam nodig (worden vrijblijvend gevraagd te helpen) en de rest van het team hoeft niet te komen.
Het is fijn om met een groot team de hele school te controleren. De juf / meester kan dan snel weer verder met de les en het luizenteam kan weer op tijd naar huis (na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken).
Een controle van de hele school duurt met 10 personen ongeveer 1 ½ uur.
 
Help mee en meld je aan!
 
 
Coördinator luizenteam
Antje Rienks
06 42479942
antjerienks@gmail.com

dinsdag 27 juni 2017

Update

Beste ouders,

Wij zijn erg blij u te kunnen melden dat ons team komend jaar versterkt gaat worden met drie nieuwe collega's. Voor groep 4 hebben we Chantal Overdijk aan kunnen trekken. Voor groep 7 komen Mirjam Derksen en Sylvia van Breda te staan. De kinderen hebben al kennis kunnen maken met de juffen en zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen. Daarnaast blijft Ingrid Spaargaren bij onze school betrokken. Zij zal komend jaar een dag in groep 3 staan en ook zal ze het zwangerschapsverlof van Christiene in gaan vullen.
Het herstel van Maria vordert gestaag en naar verwachting zal zij komend schooljaar weer volledig inzetbaar zijn.

Naast het aantrekken van nieuwe mensen voor onze groeiende school is het vinden van fysieke ruimte ook een flinke uitdaging gebleken. Ik wilde heel graag binnen het gebouw blijven en dat is uiteindelijk ook gelukt. Vanaf het nieuwe jaar gaan twee groepen naar de bovenverdieping van de Skar. Daar staan ruimtes leeg en die gaan we inrichten als onderwijsruimtes. Het grote voordeel is dat de kinderen niet naar een ander gebouw hoeven en dat ze binnendoor kunnen lopen over de bruggen die door de Kikkerkoning lopen. Op die manier blijven we dus fysiek met elkaar verbonden. Welke groepen daar naar toe gaan zijn we nog aan het bekijken. Komende weken moet dat zijn beslag krijgen.

Tot zover.

Groet,
Roland Stoffelen

maandag 26 juni 2017

Opbrengst sponsorloop

De opbrengst van de sponsorloop was bedoeld voor de aankoop van shirts voor de schoolreisjes. Nou, dat is gelukt!! We hebben ruim 2500 euro opgehaald! Dat is meer dan voldoende en dus hebben we nog geld over. Dat geld laten we voorlopig op de bank staan en willen we gaan bekijken waar we dit aan kunnen besteden. Het is zeker niet de bedoeling dat dit verdwijnt in de algemene kas. Zo denken we er bijvoorbeeld over na om de mobiele muziekinstallatie uit te breiden. Ik hou u op de hoogte.

Iedereen hartelijk dank voor de inzet en zeker de kids die ondanks het slechte weer zo goed gelopen hebben!


dinsdag 20 juni 2017

PO in actie

Geachte ouders,


Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit merken wij al binnen Trivium: er worden op onze collega-scholen al klassen naar huis gestuurd als een leerkracht ziek is, omdat er geen vervanger beschikbaar is. Op De Wegwijzer hebben we hier ook mee te maken, dit proberen we op te lossen zonder de leerlingen naar huis te sturen.
Op De Wegwijzer willen we zo goed mogelijk aan de individuele leerbehoeften van elke leerling tegemoet komen. Dit betekent veel voorbereiding, administratie, overleg, begeleiding en dit alles kost veel tijd. In combinatie met grote groepen zorgt dit voor een hoge werkdruk. Daarnaast vinden wij dat ons salaris gelijkgetrokken moet worden met het salaris in het VO omdat wij hetzelfde opleidingsniveau hebben. Daarnaast geven wij niet op 1 niveau les maar op minstens 3 niveaus en sinds het passend onderwijs bieden wij meer zorg op maat.

Veel ouders vragen zich af wat zij nu voor hun kind en het onderwijs kunnen doen. Hoe zij mee kunnen werken om het ooit zo mooie vak van leerkracht weer aantrekkelijk te maken voor jonge mensen met onderwijspassie en dat het aankomend lerarentekort afgewend wordt. Juist nu hebben wij u hard nodig.

U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, het gaat om u en ons, om uw kinderen en de toekomst van nieuwe leerkrachten.

Trivium ondersteunt de prikactie op dinsdag 27 juni, een actie van 1 uur. De school gaat om 9.20 uur open. Om 9.30 uur beginnen de lessen.

Vanaf morgen, woensdag 21 juni, kunt u elke ochtend tijdens de inloop in de mediatheek de petitie ondertekenen. Wij nodigen u van harte uit!


Met vriendelijke groet,

Het Team De Wegwijzer


vrijdag 2 juni 2017

Sponsorloop

Wist u al dat we vrijdag 9 juni een sponsorloop organiseren? Vandaag(vrijdag) hebben de kinderen de formulieren meegekregen. Hieronder staat nog wat praktische informatie:

- De kinderen mogen het sponsorgeld direct meenemen van de sponsors, zodat zij achteraf niet 
allerlei administratie en reisjes langs opa's/oma's hoeven te ondernemen. Het formulier en het geld mag dan vrijdag of eerder mee naar de eigen leerkracht. 
- De kleuters rennen 'binnen de dijk', dus aan de binnenkant van het Cool Nature veld. Groep 3 t/m 8 loopt 'buiten de dijk', dus om het Cool Nature veld heen, op het voetpad. Alle ouders zijn erg welkom om aan te moedigen! Willen jullie 'op de dijk' gaan staan, dus op het verhoogde deel van het Cool Nature veld? Dit is dan een soort natuurlijke tribune, waarbij jullie de kleuters en de andere kinderen kunnen aanmoedigen. 
- We starten om 11u met de groepen 1/2 aan de binnenkant en groep 3 aan de buitenkant. Vervolgens gaat om de 2 min de volgende groep lopen, zodat de kinderen elkaar niet onder de voet lopen. 
- De kleuters rennen/lopen een kwartier, vanaf groep 3 is dit 20 min. 
- Natuurlijk is het handig om sportieve kleding te dragen, met sportschoenen.
- De kinderen krijgen achteraf wat lekkers te eten en te drinken van de OC!  

We hopen zo samen een gezellige sponsorloop te hebben! 
Groeten van de OC en het team.