donderdag 29 juni 2017

Luizenteam

GEZOCHT !       GEZOCHT !
 
Nieuwe leden voor ons luizenteam
 
Aan het einde van dit schooljaar verlaten drie moeders ons luizenteam, en na de vakantie komen er twee groepen bij. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden! Ben je op dinsdagmorgen na de schoolvakanties een poosje beschikbaar, dan maken wij graag van jouw hulp gebruik!
 
5 keer per jaar (elke eerste dinsdagochtend na een vakantie) controleert het luizenteam van de Wegwijzer alle kinderen op neten en/of luizen. Deze controles zijn heel belangrijk want als we iemand met luizen ontdekken kunnen we direct aan de bel trekken en zo hopen we een uitbraak te voorkomen.
Ook komt het luizenteam in actie als er een melding is van hoofdluis. De hele klas wordt dan gecontroleerd en een her-controle volgt twee weken later. Hiervoor zijn meestal vier leden van het luizenteam nodig (worden vrijblijvend gevraagd te helpen) en de rest van het team hoeft niet te komen.
Het is fijn om met een groot team de hele school te controleren. De juf / meester kan dan snel weer verder met de les en het luizenteam kan weer op tijd naar huis (na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken).
Een controle van de hele school duurt met 10 personen ongeveer 1 ½ uur.
 
Help mee en meld je aan!
 
 
Coördinator luizenteam
Antje Rienks
06 42479942
antjerienks@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten