dinsdag 5 juli 2016

Feest en zo!

Beste ouders,

Zo in de afronding van het schooljaar kijken we natuurlijk ook al weer vooruit naar komend jaar. De jaarplanning is nagenoeg klaar en zal gepubliceerd worden op de website. Toch is het handig om enkele activiteiten die begin nieuwe schooljaar plaatsvinden nu al onder de aandacht te brengen.

Feest!
We willen een nieuwe traditie in het leven roepen. We gaan het jaar feestelijk inluiden met een startfeest. Dat moet een feest worden voor iedereen die bij onze school betrokken is. Kinderen, ouders, leerkrachten, etc. De datum is 2 september en we starten om 14.30u. 
We zijn nog volop in de voorbereiding en we hebben inmiddels een thema gekozen. Het thema wordt VINTAGE. Ook hebben we al wat contracten afgesloten. Zo zal DJ Wicherjack de muziek in stijl verzorgen. Ook de inwendige mens wil graag meevieren en daartoe hebben we enkele foodtrucks vast kunnen leggen. Onder andere een pannenkoekenbus en een suikerspinbus. We hopen nog op een ijsbus en een koffiebus. Mocht u nog kennissen in de foodbusiness hebben die de feestvreugde zouden willen en kunnen versterken, dan hou ik me aanbevolen. Sowieso, als u mooie ideeën heeft rondom ons themafeest, dan hoor ik ze graag. Komende dagen wordt de affiche van het feest gedrukt en zullen we die verspreiden.

Gesprekken
We proberen de overdracht van uw kind(eren) zo warm mogelijk te laten verlopen, zodat de nieuwe leerkrachten vanaf dag 1 van het schooljaar weten wie zij in de klas krijgen. Die overdracht bestaat voornamelijk uit een didactisch en pedagogisch deel. Daarnaast willen de leerkrachten ook graag weten hoe u naar uw kind kijkt, zodat we nog beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Om dit mogelijk te maken, organiseren we een extra gesprek al meteen aan het begin van het schooljaar. Deze gesprekken zijn facultatief en zullen weer middels Schoolgesprek.nl gepland kunnen gaan worden en vinden plaats in de tweede week (6 t/m 9 september) van het schooljaar. De inschrijftijden zijn dan:

Dinsdag 6-9 van 15.00-16.30
Woensdag 7/9 van 13.00-15.00
Donderdag 8/9 van 15.00-16.30
Vrijdag 9/9 van 13.00-15.00 voor de groepen 1 t/m 4 en 15.00-16.30 voor 5 t/m 8

Nogmaals het is facultatief, maar we hopen dat u er gebruik van maakt. 

Jumbo 
Normaal doen we niet mee aan commerciële acties. Dit om er voor te zorgen dat het onderwijs niet beïnvloed raakt door andere belangen. Nu is er toch een die voor ons van waarde kan zijn en er wel een duidelijke scheiding is tussen school en het bedrijf. U kunt samen met ons sparen voor extra speel- en leermateriaal. Tijdens de actieperiode van 7 september tot 11 oktober ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van 10 euro een schoolpunt met een code. Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u eenvoudig de punten toewijzen aan onze school. 

Typecursus
Er is een groot aanbod van bedrijven die een typecursus aanbieden. De mailing daarover zetten wij eigenlijk nooit door om versmelting van school en commercie te voorkomen. Toch over één daarvan een klein stukje informatie, omdat zij een cursus in ons gebouw geven en dat misschien wel handig is voor de kinderen. Hieronder een stukje uit de brochure.

Herinnering inschrijven voor De Typetuin
In het najaar gaat weer de klassikale typecursus van De Typetuin van start. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Vergeet u niet uw kind in te schrijven voor 1 augustus? U ontvangt dan namelijk 25euro korting op het cursusgeld. Gebruik hiervoor de promotiecode -N2016-. Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden(kies voor de rechter variant, klassikaal)

Locatie: De Wegwijzer
Startdatum: donderdag 6 oktober 2016
Starttijd: 14:45uur
Voor meer informatie: www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579


Tot slot. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben voor deze infoblog dan kan dat aan de rechterkant van dit blog met uw e-mailadres. Dan krijgt u een melding wanneer ik iets nieuws post. 

Ik wil iedereen een fijne vakantie wensen met veel zon en plezier.

Groet,
Roland Stoffelen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten