donderdag 29 september 2016

Ouderbijdrage 2016


Herinnering ouderbijdrage kalenderjaar 2016
Elst, september 2016


Aan de ouders/verzorgers,

Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt vandaar deze herinnering!

Elk kind brengt minimaal acht jaar van zijn jeugd door op de basisschool. Naast de gewone lessen op school vinden er nog tal van andere activiteiten en festiviteiten plaats. Dit gebeurt met inzet van de oudercommissie.

U begrijpt dat de oudercommissie niet kan functioneren zonder voldoende financiĆ«le middelen. Activiteiten als excursies, kerstboekjes, paasmaaltijd en sinterklaasviering  worden door de oudercommissie bekostigd.

Dat is niet mogelijk zonder een financiƫle bijdrage van uw kant. Jaarlijks krijgt u daarom een verzoek om een (vrijwillige) bijdrage te betalen.

De oudercommissie heeft voor kalenderjaar 2016 de bijdrage vastgesteld op: € 17,00 per leerling.
Als uw kind in of na september 2016 is begonnen, bedraagt de ouderbijdrage € 8,50.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de ouderbijdrage voor 31 oktober 2016 over te maken naar bankrekeningnummer:


IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC De Wegwijzer,
Onder vermelding van: Ouderbijdrage 2016 + naam en groep van uw kind(eren).


Mede dankzij uw bijdrage hopen we straks terug te kunnen kijken op een leerzaam jaar vol plezier en gezelligheid. Indien u de bijdrage inmiddels heeft overgemaakt, kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen
Bij voorbaat dank namens de leerlingen en leerkrachten van de Wegwijzer!


Met vriendelijke groet,

Rachida Stroet-Laghlide
Penningmeester oudercommissie de Wegwijzer

r.laghlide@chello.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten