donderdag 29 september 2016

Jaarverslag OC

Oudercommissie PCB De Wegwijzer

Jaarverslag 2015-2016

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Oudercommissie (OC) van De Wegwijzer over het seizoen 2015/2016. In dit verslag staat uitgewerkt hoe de OC te werk is gegaan, wat tijdens het verslagjaar allemaal is gebeurd.
Het doel van dit verslag is alle ouders goed te informeren over het werk van hun OC. Tevens fungeert de oudercommissie als klankbord namens ouders van leerlingen van de Wegwijzer en behartigt tevens de belangen van de leerlingen. Ons doel is dan ook in gesprek komen en blijven met de ouders en de schoolleiding over het behartigen van belangen van de leerlingen tijdens het verblijf op de school.

Decoratie
Elk jaar wordt de school en het Atrium versierd en de ramen beschilderd met mooie en creatieve ideeën. Deze worden waar nodig aangepast aan het thema of seizoen.

Sinterklaasfeest
Jaarlijks wordt het thema bepaald aan de hand van het Sinterklaasjournaal met eventueel eigen inbreng van het schoolteam. De Sintcommissie zorgde  voor de uitvoering.
Dit jaar is de Sint samen met zijn pieten feestelijk onthaald op het schoolplein. De Sint en zijn pieten gingen onder begeleiding van een tweetal OC-leden de klassen rond. De kinderen kregen allemaal een cadeau op de dag zelf. Ook hebben ze schoentje mogen zetten waar ze een schoencadeau en pepernoten in kregen.

Kerstviering
Het kerstfeest van groep 3 tot en met 8 is in de Grote Kerk gevierd en er is een kerstmusical opgevoerd.
Het kleuterkerstfeest is goed verlopen. Bij het kleuterkerstfeest heeft de OC chocolademelk, limonade en kerstkransjes uitgedeeld. Ook dit jaar zijn er kerstboeken en een mandarijnen uitgedeeld aan de kinderen.

Paasmaaltijd
De paascommissie heeft dit schooljaar weer de paasmaaltijd verzorgd voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Alle groepen kregen een krat met o.a. broodjes, diverse beleg, gekookt ei en drinken. De lijst waarop men de hoeveelheden per klas kan aangeven is aangepast. Dit komt ten goede van de inkooplijst en de inkoopcommissie kan gerichter boodschappen doen.

Spelenavond
Op 24 juni 2016 is de spelenavond georganiseerd. Het thema van deze avond was "Boerderij". Er zijn een aantal spellen gehuurd en er was een luchtkussen. De kinderen konden zich laten schminken, een ijsje eten en tal van andere lekkernijen kopen die gemaakt zijn door een aantal bakouders.

Koffie en thee schenken
Gedurende het schooljaar belegt de school diverse bijeenkomsten voor ouders. Tijdens deze bijeenkomsten verzorgt de OC de koffie en thee. Afgelopen jaar was dit bij de algemene informatieavond/jaarvergadering OC, afscheid groep 8 en de voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar ongewijzigd gebleven. De ouderbijdragen wordt o.a. gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren, zodat onze leerlingen later met veel plezier kunnen terugkijken op hun schooltijd op De Wegwijzer. Voorbeelden zijn het sinterklaasfeest, de kerstviering, de aanschaf van de kerstboeken, de paasmaaltijd, de musical voor groep 8 en excursies. Voor een aantal activiteiten zijn er materialen aangeschaft. Te weten: afstudeer caps en rode loper voor het afscheid van groep 8. En er is een vlag met het logo van de school aangeschaft. Deze zal gehesen worden tijdens verschillende activiteiten van school en de OC.

Bezetting Oudercommissie
Dit jaar nemen Carla, Otter, Wing-Hung de Gijssel, Liset Janssen, Dorothé Rorijs en Chantall Hulsteijn afscheid van de OC.
Er is tijdens de Spelenavond en daarna intensief geworven naar nieuwe leden. En dit met succes! We hebben zoals het er nu naar uitziet 7 nieuwe leden. Hanneke Leenders en Mellanie Spreeuwers zullen tijdelijk samen de functie van Voorzitter op zich nemen. Na een half jaar zal Mellanie Spreeuwers de functie van voorzitter verder voortzetten.Bezetting Oudercommissie komend schooljaar:

Namens de ouders:

- Hanneke Leenders                           Voorzitter
- Rachida Stroet- Laghlide                 Penningmeester
- Ruth van Beuningen                        lid
- Jacqueline Uspessij-Bakkum          lid
- Esmeralda Luijmes                           lid
- Helma van Wolveren                       lid

Namens het team:

- Marian Peters                                   lid namens het team

Afgetreden leden:

- Carla Otter                                       voorzitter
- Chantal Hulsteijn                              lid
- Wing-Hung de Gijsel-Lu                  penningmeester
- Dorothé Rorijs                                  lid namens het team
- Liset Janssen                                     lid

Nieuwe leden:

Nieke van Lin                                       Secretaris            
Conchita Hagelen                               lid
Mellanie Spreeuwers                        Voorzitter
Anne-Marie Berns                              lid
Imelda Hutten                                     lid          
Brenda Franken                                  lid
Karin van Essen                                   lid namens het team

Oudercommissie De Wegwijzer


Realisatie 2015


Activiteit
Begroot
Werkelijke kosten
Pasen
€ 450,00
€ 435,61
Groep 8
€ 150,00
€ 125,07
Spelenavond
€ 250,00
-€ 234,35
Jaarvergadering
€ 75,00
€ 15,00
Sinterklaas
€ 1.300,00
€ 1.242,87
Kerst
€ 2.000,00
€ 1.960,25
Diversen
€ 150,00
€ 70,83
Bankkosten
€ 120,00
€ 116,63
Totaal
€ 4.495,00
€ 3.731,91


 Begroting 2016Activiteit
Begroot

Pasen
€ 450,00

Groep 8
€ 150,00

Spelenavond
€ 250,00

Jaarvergadering
€ 75,00

Sinterklaas
€ 1.300,00

Kerst
€ 2.000,00

Diversen
€ 100,00

Bankkosten
€ 120,00

Totaal
€ 4.445,00

Ouderbijdrage 2015

Begroot
Ontvangen
Totaal
€ 3.884,50
€ 3.988,00
Ouderbijdrage 2016

Aantal leerlingen
Begroot
groep 1 tm 7
234
€ 3.978,00
aantal groep 8
29
€ 246,50
Totaal  begroot
€ 4.224,50
Totaal ontvangen tm augustus 2016
€ 3.975,501-1-2015
31-12-2015
saldo bankrekening
€ 3.449,77
€ 2.865,15


Geen opmerkingen:

Een reactie posten