dinsdag 11 oktober 2016

Bericht van de MR

Beste Ouders,

Dit is een bericht vanuit de Medezeggenschapsraad. Tijdens de infoavond op dinsdagavond 4 oktober hebben wij de huidige bezetting van de MR aan jullie voorgesteld. U kunt de namen en gezichten van de MR vinden op de pagina in het menu onder Ouders / Medezeggenschapsraad: http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx Ook hebben we tijdens de infoavond uiteengezet wat jullie het komende jaar van ons kunnen verwachten:

Heb je zelf een vraag of opmerking over schoolse zaken
Heb je een vraag over wat de medezeggenschapsraad kan betekenen voor ouders en leerlingen, neem dan gerust contact met ons op via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl

Vergadering bijwonen of agendapunten aandragen
We vergaderen dit jaar 5 keer:  op  12 oktober, 7 december, 22 februari, 19 april, 28 juni. Mocht je aanwezig willen zijn bij de vergadering dan kan dat. We vergaderen in de lerarenkamer vanaf 20:00 uur. De agenda van de vergadering verspreiden we via deze blog, meestal 2 weken van te voren. Helaas zijn we voor de komende vergadering laat met het verspreiden van de agenda, onze excuses daarvoor. Mocht je vragen hebben over agendapunten of ons input willen aanleveren voor de vergadering mail ons dan via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl  en we nemen contact op over het onderwerp.

Verslag vergaderingen
Vanaf aankomende vergadering zullen we een kort verslagje publiceren via deze weblog. Op deze manier willen we jullie op de hoogte houden van de onderwerpen die behandeld worden in de MR.

Ronde-tafel-gesprek 8 en 9 november
Op dinsdagavond 8 en woensdagavond 9 november organiseren we een ronde tafel waaraan we met een groep van maximaal 8 personen zullen we peilen wat er speelt bij ouders. Je bent van harte welkom op een van de avonden. Als je wilt deelnemen mail dan je naam en de avond waarop je wilt deelnemen naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl

Thema-avond
Eind maart hebben we vanuit de MR een thema-avond georganiseerd over het onderwerp Kinderen veilig online en Mediawijsheid. Deze avond werd door het team en door ouders positief gewaardeerd. Daarom willen we ook dit jaar een thema-avond organiseren. U krijgt hiervoor in januari een uitnodiging.

Agendapunten MR-vergadering 12 oktober 2016


Schoolse zaken
- Jaarplan school 2015-2016 (incl. evaluatie doelen)
- Jaarplan school 2015-2016
- Schoolgids 2016-2017
- Vervanging tijdens zwangerschapsverlof Janneke
- Huisvesting
- Communicatie beleid schoolreisje
- Communicatie academische basisschool
- Passend onderwijs (hoeveel kinderen krijgen extra zorg, hoe loopt dat?)
- Communicatie over wel of geen continurooster in de toekomst
- Weblog (klachten over functioneren automatische alert)
- Kerstviering (vragen over programma en capaciteit viering in de kerk)
- Cultuurmiddag
- Personele bezetting pauzes
- Nieuw methode groep 1/2

MR-zaken
- Stand van zaken verkeersituatie rond school (nog veel vragen en klachten over de maatregelen)
- MR jaarverslag 2015-2016
- Handleiding MR
- Jaarplan 2015/2016 opstellen
- Vaste thema’s MR vaststellen ( incl thema avond)
- Ronde tafelgesprekken met ouders (8 en 9 nov)
- Leerlingen - en ouderenquĂȘte
- Vervanging Janneke in de MR tijdens haar verlof
- MR reglement Stichting Trivium
- MR cursus
- GMR
- Oudercommissie
- Rondvraag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten