maandag 17 oktober 2016

Bericht van de Oudercommissie

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 In maart jl. is er vanuit de Oudercommissie een brief verzonden aangaande de vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2016.
Verreweg het grootste gedeelte van de ouders heeft reeds de vrijwillige ouderbijdrage voldaan, waarvoor onze dank. 

De herinneringsbrief welke in september jl. op de info blog is geplaatst, was niet expliciet gericht aan de ouders die de vrijwillige bijdrage reeds hadden voldaan.
Hierover is bij enkele ouders verwarring ontstaan daar het niet voor eenieder duidelijk was dat de bijdrage betrekking had op het kalenderjaar (in plaats van het schooljaar).

De herinneringsbrief had als uitgangspunt om de ouders die de bijdrage nog niet hadden voldaan voor het jaar 2016, erop te wijzen dat zij de mogelijkheid hadden om tot 31 december aanstaande de bijdrage te kunnen voldoen.
De vrijwillige ouderbijdrage is zeer wenselijk daar wij als oudercommissie ernaar streven om het niveau van uitstapjes, vieringen en versieringen voor onze kinderen op hetzelfde niveau te kunnen continueren.

Ten slotte willen wij graag aangeven dat ouders van instromende kinderen (na zomervakantie in Groep 1/2) slechts de helft van de gewenste vrijwillige ouderbijdrage verzocht wordt te voldoen, zijnde € 8,50 in plaats van € 17,00 (het jaarbedrag).

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de ouderbijdrage voor 31 december 2016 over te maken naar bankrekeningnummer:


IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC De Wegwijzer,
onder vermelding van: Ouderbijdrage 2016+ naam en groep van uw kind(eren).


Mede dankzij uw bijdrage hopen we straks terug te kunnen kijken op een leerzaam jaar vol plezier en gezelligheid.


Bij voorbaat dank namens de leerlingen en leerkrachten van de Wegwijzer!


Met vriendelijke groet,

Rachida Stroet-Laghlide
Penningmeester oudercommissie de Wegwijzer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten